Debatt

Alen Musaefendic: Adaktusson duckar för frågan om mänskliga rättigheter

Religiös extremism bekämpas genom debatt, utbildning och ett effektivt rättsväsende. Inte genom förbud som inskränker mänskliga rättigheter, skriver Alen Musaefendic (C).

###

I flera månader nu har jag upprepade gånger påtalat för Kristdemokraterna i allmänhet och Adaktusson i synnerhet att KD:s paradförslag om att förbjuda “återkommande och institutionaliserade böneutrop” strider mot de mänskliga rättigheterna. Med risk för upprepning: Rätten att “offentligt” uttrycka sin religiösa tro skyddas av artikel 9 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Europakonventionen utgör svensk grundlag. Den kan inte ändras av Sverige ensamt.

KD:s förslag är därmed författningsvidrigt. Frihet från religiösa uttryck i det offentliga rummet existerar inte, förutom i KD:s föreställningsvärld. I den verkliga världen har vi bland annat återkommande och institutionaliserade kristna psalmsånger från Frälsningsarmén, religiösa sånger och danser av Hare Krishna, samtidigt som de missionerar på gator och torg. Varför fokuserar Adaktusson enbart på muslimer?

Läs mer: Busch Thor: Därför är KD emot böneutrop

Adaktusson skriver att inte alla människor i Sverige som jobbar och har pengar är svenskar. Men vad vill han egentligen säga med det? Den mördade Fadime Sahindals far betecknar han som dåligt integrerad. Om de rätta värderingarna är kravet för att just Adaktusson ska förkunna vem som är svensk undrar jag om den rasistiske seriemördaren Peter Mangs är integrerad och svensk? Är den för anstiftan till mord dömde pastorn för pingstförsamlingen i Knutby Helge Fossmo integrerad och svensk?

Varför är Adaktusson så tyst om religiösa och rasistiska extremister så länge de inte är muslimer och/eller har rötter i Mellanöstern?

Adaktusson oroas liksom jag av religiös extremism som bland annat finns hos en del muslimer, men är ett förbud för alla världens 1,8 miljarder muslimer att skänka en enda krona till moskéer i Sverige, ett rimligt sätt att bekämpa islamism? På det får vi inget svar.

Och hur pass konsekvent är Adaktusson i sina politiska förslag?

De kommunala bidragen till Örkelljunga pingstförsamling drogs tidigare in på grund av diskriminering av homosexuella. Jehovas Vittnens församling i Göteborg har avslöjats med att ha sina egna religiösa domstolar som prövar huruvida församlingsmedlemmar förgripit sig sexuellt på barn.

Ändå säger Adaktusson så här när vi debatterar i Sveriges Radio P1:s program Studio Ett:

”Om vi kan upptäcka och belägga, att det i kristna kyrkor, eller för den delen synagogor, finns en grogrund för radikalisering, för våld mot samhället, mot de samhällsinstitutioner som är centrala i varje demokrati, då ska jag vara den första som är med och stoppar det, men det finns inte i dag…”

Adaktusson påtalar att centerpartistiska nämndemän inte dömde i förenlighet med rätt värderingar. Han nämner inte att dessa politiker uteslöts från Centerpartiet av just den anledningen. När kommer Kristdemokraterna att följa Centerpartiets goda exempel och börja utesluta partimedlemmar som förespråkar en politik som strider mot mänskliga rättigheter?

Läs mer: Centerpartist: Adaktusson är besatt av muslimer

På sidan 15 i Kristdemokraternas principprogram står det: "Om majoritetsbeslut får legitimera brott mot mänskliga fri- och rättigheter inom västerländska demokratier är detta ett uttryck för ett totalitärt förhållningssätt".

Citatet talar för sig självt. Religiös extremism bekämpas genom debatt, utbildning och ett effektivt rättsväsende. Inte genom förbud som inskränker mänskliga rättigheter. Vi är många som bekämpar våldsbejakande och odemokratiska åsikter och metoder. Lars Adaktusson motarbetar oss.

Alen Musaefendic, riksdagskandidat för Centerpartiet i Stockholms stad

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig