31 juli 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Linköpings stift: Så kan kyrkan bli klimatneutral

Det räcker inte att vi agerar på en individuell basis, utan också kyrkor måste agera skyndsamt och med kraft, skriver Pether Nordin och Frida Gårdmo, Linköpings stift.

Det är inte så att vi inte vet. Det är inte heller så att vi inte vet vad vi ska göra. Men det ödesdigra är att vi bortser från fakta och att vi inte gör det som krävs av oss.

Därför är Peter Halldorfs och Magnus Malms besked i Dagen (30 november) att de helt slutar att flyga, så oändligt värdefullt. Dessa två ledare inom Kyrkosverige har läst bibelordet och tolkat det mot den aktuella dagssituationen och funnit att gudsordet är uppfordrande och att det måste ges konsekvenser. Det är exakt samma förhållningssätt som profeterna i Gamla testamentet hade – de fick gudsordet till sig, tolkade det direkt in i samtiden och talade mycket tydligt till makthavare och medmänniskor om vad som behövde göras.

Läs mer: Peter Halldorf och Magnus Malm: Därför slutar vi att flyga helt

Vi vet numera säkert att jordens medeltemperatur ökar. Vi vet också med säkerhet att denna ökning beror på den ökande koncentrationen av växthusgaser. Och vi vet även att denna ökning är en följd av mänsklig aktivitet. Och under denna höst har vi också lärt oss att det är en avsevärd skillnad mellan en global temperaturökning på 1,5 grader och en ökning på 2,0 grader.

Så vad gör vi som individer och organisationer åt denna kunskap?

Ja, att bortse från den eller att förneka den medför uppenbarligen att det bokstavligen går åt helvete, det vill säga riskerar att leda till helvetiska förhållanden för människor, djur och allt övrigt liv på jorden. Därför måste vi agera och göra det nu. Precis som Halldorf och Malm som individer och kristna opinionsbildare gör.

Men det räcker inte att vi agerar på en individuell basis, utan också företag, myndigheter, kyrkor och organisationer måste agera skyndsamt och med kraft eftersom tiden håller på att ta slut.

Läs mer: Anders Carlsson: Symbolhandlingar räddar inte världen

Linköpings stiftsorganisation beslutade för cirka två år sedan om en klimatstrategi för sin egen verksamhet och för det främjandearbete som en stiftsorganisation enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska bedriva inom ett stift. I denna har vi fastställt visionen att inte bidra till den globala uppvärmningen; vi ska bli klimatneutrala och i övrigt vara ett föredöme inom miljöarbetet. Vi har också beslutat att vi som ett första steg till år 2020 ska minska klimatbelastningen med minst 30 procent jämfört med det år vi bestämt som referensår, nämligen 2011/2012 som utgör startår för vårt arbete.

Vi har identifierat fyra områden inom vilka vi satt upp konkreta mål: byggnader; transporter och arbetsmaskiner; jord, skog och fond samt något vi benämner Kyrkans liv och verksamhet. Vi vill bland annat öka våra investeringar i förnybar energi liksom jobba med utbildningar och ökad medvetenhet. När det gäller Byggnader började vi redan för sju år sedan med ett projekt för energieffektivisering. Inom detta har vi kartlagt drygt 700 byggnader och tagit fram åtgärder för energibesparingar och minskade utsläpp såväl som ekonomiska besparingar.

Läs mer: Stefan Swärd: Klimatskeptikerna har dålig teologi

Under 2017 beslutade vi som ett led i detta arbete om en resepolicy för stiftsorganisationen. I den väljer vi bort flyg som norm för resande till förmån för tåg, buss och så vidare. Som ett resultat av detta kan vi konstatera att vi tills i dag som en organisation med cirka 90 anställda har valt flyg som resealternativ vid totalt sju resor under året, vilket ska jämföras med 17 året dessförinnan. Rent praktiskt innebär det att vi under året har åkt tåg till både Tyskland, England, Spanien och Italien under året.

Våra erfarenheter så långt är att målet om klimatneutralitet för stiftet är utmanande ... och möjligt att uppnå. Vi följer årligen upp utfallet av arbetet och redovisar sedan 2017 utfallsdata i vår årsberättelse.

Vi uppmuntras av Halldorfs och Malms artikel – vi tolkar bibelordet på samma sätt och uppfattar också att konsekvenserna är desamma. Därför har vi som organisation också dragit slutsatsen att vi bör avstå från att flyga.

Vi vill uppmana andra organisationer inom Kyrkosverige att göra detsamma. Som ett nödvändigt, men inte tillräckligt tecken på att vi menar allvar med orden om att jorden är Herrens och allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det handlar om ett globalt, nationellt, regionalt och lokalt engagemang för jordens överlevnad.

Pether Nordin, stiftsdirektor, Linköpings stift

Frida Gårdmo, klimathandläggare, Linköpings stift

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar