Debatt

Samuel Lampa: Evolutionsteorin är på tvärs med vetenskapen

Evolutionsteorin stämmer inte med teologin men inte heller med vetenskapliga rön. Däremot matchas och bekräftas Bibeln på ett fascinerande sätt, skriver Samuel Lampa.

Sebastian Ibstedt hävdar i Dagen 18 januari att evolutionen är kompatibel med en skapare. Jag menar annorlunda.

Ibstedt tar fram flera viktiga poänger, till exempel hur evolutionsbegreppet ofta skiftas från en definition till en annan mitt under pågående debatt. Detta är en av de största förvirringsfaktorerna i debatten och det är mycket positivt att han belyser detta. Ibstedt missar dock att beakta att det saknas vetenskapliga skäl att tro på utveckling av allt liv från en urcell samt de stora teologiska problem det innebär att livet skulle ha utvecklats genom den starkares överlevnad på svagares bekostnad.

Ibstedt tar som exempel hur betydelsen av begreppet evolution ofta omärkligt skiftas till att ingen Gud skulle ha varit inblandad. Det är dock lika fel när betydelsen skiftas till att allt liv skulle ha utvecklats från en enda urcell.

Att det finns förändring inom givna ramar i naturen går att visa upprepningsbart naturvetenskapligt och inget som seriösa skapelsetroende motsäger. Att däremot allt liv skulle ha utvecklats stegvis från en urcell är avgrundslångt ifrån naturvetenskapligt bevisat. Snarare finns mycket starka argument för att detta är helt omöjligt i praktiken. Och då ska vi inte ens tala om uppkomsten av den första urcellen.

Cornellprofessorn och genkanon-uppfinnaren John Sanford visar i sin bok ”Genetic entropy” hur det naturliga urvalet i sin välkända roll som konserverande process inte klarar av ens att rensa bort alla svagt negativa mutationer som uppstår i varje generation. De är helt enkelt för många. Många fler än en mutation per individ och generation, så det blir inget kvar om alla drabbade individer ska rensas ut. Detta medan de positiva mutationerna är så försvinnande få att de aldrig blir åtkomliga för naturliga urvalet. Faktum att urvalet bara kan verka på hela individer med mängder av gener i ett paket och inte enskilda gener, som mycket av tidigare evolutionsstatistik felaktigt räknat på, bidrar.

Sanford är inte ensam om att såga dagens neodarwinistiska teori. Sekulära Harvard- och Berkeley-biologerna Marc Kirchner och John Gerhart menar i sin bok "The Plausibility of life" att teorin inte förklarar livets mångfald alls. De lägger i stället fram en fascinerande beskrivning av biologins modularitet och en teori de kallar "facilitated variation". De förklarar hur denna modularitet möjliggör stora förändringar i naturen endast genom på- och avslagning samt omkombinering av befintliga moduler. Inget svar ges dock om hur uppkomsten av dessa moduler gått till. Utvecklingen av väsentligt nytt (på engelska "novelty") erkänns tvärtom som en stor utmaning.

Läs mer | Med lite fysik fungerar evolutionen och Gud

Angående frågan om utveckling från gemensamt ursprung är det intressant att läsa numera avlidne CalTech-forskaren Eric H. Davidson. Han har med sin grupp forskat på embryonala regulatoriska gennätverk som styr kroppsplanbildningen i embryon. Baserat på mycket detaljerad kartläggning av dessa gennätverk ser de ingen möjlighet till steg-för-steg-utveckling av dessa, vilket de tror är en sorts oöverträdliga barriärer mellan djur i olika stammar.

Ju mer vi lärt oss har det rimmat allt bättre med bibliska uppgifter om att olika slag av djur skapades separat. Sedan talar Bibeln som bekant inte emot en stor variationsrikedom inom huvudgrupperna, i det ”vimmel av varelser” som skapades, och som matchar facilitated variation-teorin utmärkt. Inte undra på att Gerhart och Kirschner på vissa håll anklagats för att vara smygkreationister.

Sammantaget saknas vetenskapliga skäl att anamma det sekulära samhällets favoritteori om hur livet uppkommit och utvecklats. Tvärtom. För den som tar sig mödan att se förbi tolkningarna och ta reda på vad man faktiskt observerat visar sig Bibeln både matchas och bekräftas av vetenskapliga observationer på ett fantastiskt sätt.

Låt oss med detta som grund se närmare på Ibstedts centrala påstående, att evolutionen och Bibelns Gud är kompatibla. Hur förklarar Ibstedt att en påstått god Gud kallade allting för ”mycket gott” efter den färdigställda skapelsen om den byggde på död, konkurrens och den bäst anpassades överlevnad på bekostnad av de mindre välanpassade? Jag undrar även om Ibstedt anser att Jesus hade dålig koll när han i Markus 6:10 placerar människans skapelse i ”skapelsens början”?

Samuel Lampa, doktor i farmaceutisk bioinformatik

Läs mer | Evolutionen och Gud är inte konkurrenter

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig