03 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sören Sigvardsson: Det är Guds egen befallning

Några kommentarer till den diskussion om evolutionsteorin som förts senaste tiden i tidningen Dagen.

För att fatta mig så kort som möjligt ska jag begränsa mig till Ingvar Nilssons artikel den 10 januari – utan att speciellt utpeka den eller förringa senare inlägg av andra.

Nilsson påstår att enligt evolutionsteorin har allt liv ”utvecklats från en slemliknande bakterie i urtidens hav”. Vad då? Det lärde jag mig redan i söndagsskolan. Då läste vi att Gud sa: ”Frambringe vattnet levande varelser … frambringe jorden grönska, fröbärande örter, och fruktträd … ”Frambringe jorden levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur efter deras arter. Och det skedde så”.

1917 års översättning ligger så nära grundtexten man kan komma när det gäller att beskriva hur skapelseakten faktiskt gick till. I den hebreiska grundtexten används två olika ord för frambringa, båda står i Imperativ, det vill säga befallning. Det var Gud själv som befallde att så skulle skapelsen gå till.

Som kristen och forskare har jag inga som helst problem vare sig med Bibelns skapelseberättelse eller med utvecklingsläran. Jag försöker bara hålla mig till grundläggande vetenskapliga principer och respektera vad som faktiskt står i bibeltexten.

Sören Sigvardsson, Nordmaling

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar