03 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Björn Nissen: Varför materiella termer?

Har människan ingen icke-materiell sida, så att tänkande och väljande är möjligt? skriver Björn Nissen.

I Dagen (1/2) menar Jan Blomgren att det är genom slumpprocesser i hjärnan som vi har förmågan att tänka nya tankar. Det är ”processer på atomnivå som … gör den fria viljan möjlig”. Intressant nog skrev C S Lewis, som förvisso inte var naturvetare, om dessa slumpmässiga processer redan på 1940-talet (i Miracles kapitel 3). Han kallade dem ”under-naturliga” (sub-natural) till skillnad från det ”övernaturliga” (super-natural).

Och det är här jag måste ställa några frågor till Blomgren: Varför måste människans tänkande och fria vilja förklaras i materiella termer? Har människan ingen icke-materiell sida, så att tänkande och väljande är möjligt därför att människan är mer än materia? Och om det verkligen är så att slumpmässiga materiella skeenden är nödvändiga för att människan ska kunna tänka och välja – är de då också nödvändiga för att Gud ska kunna tänka och välja?

Björn Nissen, Orsa

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar