01 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Gunnar Hedman: Vi kan förstå evolutionen utan modern fysik

Själv tycker jag att den första skapelseberättelsen går ganska väl ihop med evolutionsläran, skriver Gunnar Hedman.

Med lite modern fysik löser det sig om man vill förstå förhållandet mellan skapelsen och evolutionsläran enligt en debattartikel i fredagstidningen av Jan Blomgren. Mja, så är det kanske, men de flesta av oss får leva vidare utan denna kunskap! Själv tycker jag att den första skapelseberättelsen går ganska väl ihop med evolutionsläran. Dagarna kommer och går och över hav och land hörs Guds "varde", och ett vimmel av varelser kommer till. Ett par andra begrepp i artikeln som däremot tål att tänka på, är "Guds avbild" och "den fria viljan".

Enligt Blomberg skulle Guds avbild stå för ”kärleken”. Den krävde helt enkelt en skapelse! Kärlek, begreppet som för somliga säger allt men för andra är ett mångtydigt och utnött ord.

Är Guds kärlek riktad mot någon annan än hans ”älskade Son” och Vi genom honom? Fallet i skapelsen ledde till att döden blev vår lott. Gåvan i Jesus är att ”de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv” (Joh.3:16). Likheten med Gud tycks nog mer ha med det eviga livet att göra om man läser innantill! Hans enda älskade son är föremålet för hans kärlek när hans folk svek honom.

Händelserna i Eden avslutades med en ”utvisning”. Människan fick förmågan att välja mellan gott och ont men stängdes ute från möjligheten att äta av livets träd och leva för evigt (1 Mos 3:22-24). Här talas det inte om någon ”fri vilja” för att kunna nå det eviga livet. Den utrustningen har aldrig människan haft! Före Eden var hon redan där och efter Eden kan hon inte själv ta sig dit in.

Som människa är det naturligt att leva med ryggen mot Gud och Eden. Keruber med det ljungande svärdet sattes ut för att den möjligheten skulle bli en omöjlighet. Fri vilja att leva i världen, att välja mellan gott och ont, leva i kärlek eller hat, ja visst, men ingen fri vilja som avgör något i vår ”frälsning”.

På det personliga subjektiva planet kan man höra vittnesbörd som att ”då bestämde jag mig för att bli en kristen”. I min ungdom hörde jag ”De gamles vittnesbörd” som ofta innehöll orden att ”långt senare förstod jag att Gud genom sin ande hade arbetat länge med mig”.

Gunnar Hedman, Holmsvattnet

Fler artiklar från Debatt