03 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Henrik Mjörnell: Skapelsetron pekar på människans värde

Är inte skapelseberättelsen sann finns det heller ingen ondska och ingen synd som människan behöver omvända sig ifrån, skriver Henrik Mjörnell.

Min upplevelse är att många människor som inte tar emot Jesus, trots att de får höra evangelium, gör det valet med hänvisning till att de lärt sig i skolan att vi människor är ett resultat av slump, tid och evolutionära processer, utan inblandning av någon gud. Därför är debatten om skapelse och evolution viktig.

Det viktigt att notera att allt som har med människans ursprung att göra handlar om trosföreställningar. I alla tider har det funnits olika föreställningar om hur universum och människan har kommit till och ingen av dem går att fullt ut vetenskapligt belägga eftersom vi inte kan resa tillbaka i tiden eller genomföra verifierbara experiment som upprepar universums och människans uppkomst.

När forskare observerar vad de ser i naturen så kan dessa observationer lika väl bekräfta att det finns en skapare, en designer, som att allt skulle vara ett resultat av slumpen och att människan utvecklats från bakterier och så vidare till dem vi är i dag (så kallad makrorevolution) Fram till slutet av 1800 talet var den självklara utgångspunkten att det finns en skapare som har designat livet.

Vetenskapen utforskar ju större och större delar av verkligheten, men det finns några saker som den inte kan förklara. Hit hör orsaken till universum, ursprunget till naturlagarna, materian och livet, förekomsten av kärlek, tankar, känslor, moral och meningen med livet.

För mig som bibeltroende kristen handlar det inte bara om det logiska i att det finns en skapare utan också om vilken tilltro jag har till Bibeln. Vad säger Bibeln själv om universum och människans ursprung? En del teologer hävdar att Första Mosebok bara är en myt eller religiös historia som på ett poetiskt sätt försöker beskriva skapelsen. Problemet med det resonemanget är att Bibeln och dess författare själva betraktar Moseböckerna som verklig historia. Talar Bibelns författare om Gud som skapare (till exempel Ps 33:6-9, Neh 9:6, Apg 17:25-26) för att de inte hade tillräcklig kunskap på den tiden eller för att den modern vetenskapen inte fanns eller säger de som de gör för att de har lärt känna Skaparen och fått kunskap om universum?

Slutligen bekräftar Jesus själv att Gud har skapat allting (till exempel Matt 19:4) och Han om någon borde ju känna till hur allt har blivit till om Han är den Han säger sig vara. Nya testamentets författare är också tydliga med att Jesus var med vid skapelsen (till exempel Joh 1:1-3, Hebr 1:2). Detta bekräftas också i Joh 9 som handlar om hur Jesus botar en blind man genom att göra en "lergegga" som han sedan smetar på mannens ögon vilket leder till att mannen får tillbaka sin syn. Denna händelse refererar till skapelseberättelsen i 1 Mos 2:7 där det berättas om hur Gud formar människan av jord från marken.

Skulle då inte Gud ha kunnat skapa genom evolution? Många kristna försöker kombinera bibelns skapelseberättelse med evolutionstro, så kallad teistisk evolution. Problemen med detta är många. Bland annat blir det är svårt att förklara Bibelns budskap om att Gud är god och att allt från början var gott, om nu Guds sätt att skapa var genom årmiljoner av dödande och utrensning av dem med svagare gener till förmån för de mer anpassade. Bibelns budskap är ju tvärtom att alla människor har samma unika värde och att vi ska älska varandra och ta hand om de svaga.

Är inte skapelseberättelsen sann finns det heller ingen ondska och ingen synd som människan behöver omvända sig ifrån. Då är berättelsen om syndafallet falsk och då stämmer inte heller Nya testamentets budskap om att synden och döden är något onaturligt som kommit in i den här världen och som Jesus kom för att besegra och göra slut på. Tron på skapelseberättelsen hör därför intimt ihop med evangeliets budskap och den kristna tron.

Till detta kommer de vetenskapliga argumenten som bland annat visar på att vårt universum är exakt anpassat för att liv ska kunna existera och att naturlagarna har funnits färdiga från början. När vi sedan studerar människans och djurens förmåga att anpassa sig, våra komplexa organsystem, vårt dna och bristen på verkliga bevis för att en artbildning kan utvecklas till en annan så pekar detta starkt på att det finns en designer, en skapare. Den moderna molekylärbiologin förstärker den bibliska förklaringen till att allting verkar vara designat och optimerat för livet på jorden.

Bibelns första kapitel beskriver att det finns en Gud som skapat allting. Genom vetenskapen kan vi försöka förstå och förundras över skönheten i universum och naturen. I skapelsen avslöjar Gud någonting om sig själv. Bevisen för att det finns en Gud finns framför ögonen på oss. Det viktigaste vi kan börja med att säga till den människa som vi vill se komma till tro på Jesus är att hen är skapade av Gud och därför är oerhört värdefull. I vår tid kan detta påstående inte upprepas nog ofta! Evolutionsteorin har nämligen skapat en djup känsla av meningslöshet eftersom den säger att du och jag bara finns till av en slump. Den kristna tron säger någonting annat eftersom den pekar på Gud som skapare.

Henrik Mjörnell,

pastor, medlem i föreningen Genesis.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar