Debatt

Svenska kyrkan: Folkrätten är vår grund

Vi upprepar vårt stöd för staten Israel men samtidigt vår kritik mot folkrättsbrott och mot Israels ockupationspolitik, skriver Wanja Lundby-Wedin och Daniel Tisell.

Ambassadör Ben-Dov riktar i sin debattartikel hård kritik mot Svenska kyrkan, detta genom en rad svepande påståenden om vår hållning till Israel och Palestina. De allra flesta har vi bemött flera gånger tidigare, i bland annat tidningen Dagen och Kyrkans tidning, men vi gör det gärna en gång till.

I en polariserad debatt som tenderar att präglas av smutskastning snarare än diskussion, är det än viktigare att hålla sig till fakta när fakta finns och vara tydlig med vad som i stället är subjektiva åsikter. Därför vill vi börja med att reda ut några missförstånd:

Ambassadör Ben-Dov refererar till Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). Programmet är Kyrkornas världsråds svar på en önskan som uttrycktes av kyrko­ledarna i Jerusalem 2002 om en internationell närvaro i det Heliga landet. I Sverige drivs programmet av Sveriges kristna råd som samlar 27 medlemskyrkor, varav Svenska kyrkan är en. Bakom den svenska delen av EAPPI finns en styrgrupp bestående av 13 organisationer. Svenska kyrkans internationella arbete är en av dem.

Vidare refererar ambassadören till en debattartikel skriven av Jennifer Hegarty. Som skribenten själv redogör för i sin artikel antogs hon till utbildningen för följeslagare men valde att hoppa av programmet efter utbildningen. Hon reste alltså aldrig till Israel och Palestina som följeslagare.

Efter att ha riktat kritik mot Följeslagarprogrammet vänder sig ambassadören till Svenska kyrkans ledning. Att påstå att Svenska kyrkan bedriver en systematisk kampanj mot staten Israel är mycket allvarliga anklagelser och det skulle ha varit önskvärt om ambassadören hade gett konkreta exempel på detta. Vi fortsätter att upprepa vårt stöd för staten Israel och rätten för såväl israeler som palestinier att leva i säkerhet och frihet inom säkra och erkända gränser. Vi fortsätter samtidigt att upprepa vår kritik mot folkrättsbrott som begås av såväl israeliska som palestinska myndigheter samt mot Israels ockupationspolitik.

Vi inser att det ligger i ambassa­dörens roll att försvara sig mot den typen av kritik som såväl Svenska kyrkan som stora delar av internationella samfundet, inklusive FN och EU, riktar mot just Israels ockupation av palestinska områden. Det är inte rimligt att tro att vi kommer att nå en samsyn med ambassadören, men vi står fast vid att en dialog vore mer fruktbar än denna högröstade debatt i medierna. Vi utgår också från att det ligger i diplomatens roll och uppdrag att stå i dialog med civilsamhället i det landet hen befinner sig.

Om ambassadören tackat ja till ett möte med oss skulle vi haft chans att berätta om våra studieresor till området och ambassadören skulle slippa göra oinformerade antaganden om resornas innehåll. Det framgår dock inte i artikeln vilka resor ambassadören syftar på. Svenska kyrkan på nationell nivå har arrangerat resor för olika grupper till Israel och Palestina under många år. Vi lyssnar till skilda perspektiv, såväl israeliska som palestinska, och vi har fullt förtroende för alla deltagares förmåga att lyssna kritiskt till många olika röster.

När det gäller det israeliska perspektivet möter vi exempelvis företrädare för Israels utrikesdepartement och för försvarsmakten. Vi träffar israeler som bor i samhällen nära Gaza och som lever under ständigt hot från raketbeskjutningar. Vi träffar även representanter för israeliska civilsamhället som ger sina perspektiv på situationen. För det är klart, varje nation bär på en mängd olika narrativ – det finns aldrig bara ett. Utan att göra anspråk på att förmedla en heltäckande bild, är vår ambition att lyssna till så många olika perspektiv som möjligt. Om ambassadören har förslag på ytterligare perspektiv lyssnar vi gärna på hans idéer i samband med ett möte.

Som kyrka är vår teologiska grundsyn att varje människa är skapad till Guds avbild och människovärdet är okränkbart. Vi kommer därför att fortsätta vara tydliga med – inför såväl inomkyrkliga som externa deltagare på våra studieresor – att folkrätten är grunden i vårt arbete.

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen

Daniel Tisell, 2:e vice ordförande i kyrkostyrelsen

Fler artiklar för dig