Debatt

Missriktad oro för ny teknik

Ödsla inte krafterna med att på falska grunder motarbeta bättre informationsteknik. Det vore dåligt förvaltarskap, skriver tre fysiker som svar på den oro som uttryckts inför utbyggnaden av 5G.

I en kraftfull appell (Dagen 17/7) manar David Termén till samlad kristen kamp emot förbättrad teknik för mobilt internet, kallad "5G" (5:e generationens mobilnät) Ann-Marie Robertson ansluter med klagomål mot myndigheterna (Dagen 25/7). Det hela handlar om nya, effektiva antenner som kan sända signaler på delvis nya frekvenser, och en snabbare internetuppkoppling av stort innovationsvärde (exempelvis för självkörande bilar). Termén och Robertson går till kamp mot väderkvarnar. Varför är de, å hela skapelsens vägnar, rädda för dessa antenner?

Jesus sa: ”Jag är världens ljus”. Ljuset tillåter växter att gro och ge näring, efter att ha tinat tjälen om våren. Genom ljuset kan vi se. Våra ögon kan dock bara uppfatta ljus i ett smalt intervall av våglängder. Lite längre våglängder känns varma mot vår hud, andra våglängder förnimmer vi inte alls. Hela detta spektrum av synligt och osynligt ljus förstås inom fysiken som elektromagnetisk strålning. Sedan denna beskrivning från 1800-talets slut tas långvågigt, osynligt ljus i bruk för kommunikation, genom allt mer avancerad teknik i form av radio, mobiltelefoni och trådlös internetuppkoppling. Så ger det osynliga ljuset oss vidgad syn; nu kan vi se varandra från olika kontinenter, i realtid.

Elektromagnetisk strålning är alltså i grunden samma fenomen som vanligt ljus. Betänk att hela skapelsen är uppfylld av denna strålning: värmestrålning från våra egna kroppar och från alla föremål omkring oss, mikrovågor från yttre rymden, ljus från solen.

Kan då denna ljusets gåva medföra faror? Absolut! Ljus med kortare våglängd än det synliga är joniserande, vilket innebär att varje enskilt ljuspaket (varje foton) innehåller energi nog att knocka loss en elektron från sin plats. Eftersom det kan skada dna-molekyler och på sikt orsaka cancer vill vi ibland applicera extra skydd mot solens ultravioletta ljus, och inte heller röntga oss oftare än det finns skäl för.

Det synliga och det långvågiga ljuset har dock inte denna egenskap, utan omvandlas helt enkelt till värme när det absorberas i materia (så fungerar mikrovågsugnar). Utifrån det enkla kravet att våra vävnader inte ska utsättas för alltför mycket värme sätts gränsvärden på det som ibland kallas radiovågor och ibland mikrovågor.

Men kanske skulle långvågigt ljus kunna orsaka skada genom någon hittills helt okänd mekanism? WHO uppskattar att totalt över 25 000 vetenskapliga artiklar har publicerats om biologiska effekter av icke-joniserande strålning. De bedömer att den samlade bevisningen inte tyder på att så är fallet. Den som vill kan handplocka resultat som styrker en annorlunda tes – det är väntat bara av slump och sannolikhetslära – men hållbara slutsatser fås av att väga samman en helhetsbild. Terméns påstående att det finns "tiotusentals" vetenskapliga artiklar som bevisar radiovågors skadlighet är föga trovärdigt.

De konkreta källor som Termén anger som grund för oro imponerar inte i vetenskaplighet. Kemisten Martin Pall har besökt riksdagen för att föreläsa om elallergi (en samling diffusa symptom, som ett blindtest kan visa beror på annat än elektricitet). ”Strålskyddsstiftelsen” fick utmärkelsen ”Årets förvillare 2013” med motiveringen att de har ”spritt ensidiga och vinklade uppgifter om eventuella risker med radiovågor”. En internationell appell emot 5G har undertecknats av tusentals personer, varav iögonfallande många ”läkare” har titlar inom yoga, osteopati, kraniosakralterapi, naprapati, akupunktur, kiropraktik och homeopati.

En del av det som framträder liknar konspirationsteorier, som suger näring av misstro mot överheten och bryter ner oss som individer och samhälle. Förra året började den ryska propagandakanalen RT America sprida undergångshistorier om 5G-teknik, i samma veva som Putin av Kina upphandlade dess utbyggnad på hemmaplan.

Det mänskliga förvaltarskapet som befalldes i skapelsens morgon har många dimensioner. Det inkluderar hederligt framställande av teknik som ger välstånd, såväl som odlandet av jorden och det omsorgsfulla bevarandet av naturen. Internet möjliggör kraftfulla verktyg till hjälp i alla dessa uppgifter. Ödsla inte krafterna med att på falska grunder motarbeta bättre informationsteknik. Det vore dåligt förvaltarskap.

Lorents Landgren,

Masterstudent i teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola

Örjan Landgren,

Masterstudent i automation och mekatronik, Chalmers Tekniska Högskola

David Spjuth,

F d projektledare för 4G-utbyggnad, M Sc, kandidat i teknisk fysik

Fler artiklar för dig