Tystnad om farorna med 5G

Om 5G införs som planerat kommer mikrovågs-strålningen att öka kraftigt. Varför uppmärksammas inte de stora faror det medför, frågar David Termén och uppmanar kristna att engagera sig.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

När jag ger mig in på ett område som inte är mitt fackområde är det för att jag blivit starkt berörd av det både som människa och som kristen. Det är en miljöfråga som har med oss alla att göra. Till skillnad från klimatfrågan har den negligerats i medier och politik. Jag syftar på de i Sverige långt framskridna och förberedda planerna på en starkt ökad mikrovågsstrålning genom införande av 5G. Denna rör sig i frekvensbandet 24-90 GHz, med kapacitet upp till 300 GHz, att jämföra med 4G-teknikens 2,4-5 GHz och den mestadels genomförda 3G:s lägre strålning.

Cirka 20 000 satelliter kommer att skickas ut i rymden och sända ut denna starka strålning till en stor del av jordens yta. I tiotusentals oberoende (av telekombranschen ej finansierade) vetenskapliga artiklar har forskare hos allt levande påvisat skador av redan existerande strålning, till exempel cancer, försämrad fertilitet, dna-skador, hormonstörningar, sömnlöshet, trötthet, huvudvärk, stress, depression och ångest, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar samt större förändringar i hjärnstrukturer hos djur.

Martin Pall, professor emeritus vid Washington State University, betonar de mänskliga cellernas strålningskänslighet. EU och USA har inte gjort något säkerhetstest för att ta reda på hur 5G påverkar människor utan tvärtom skyndsamt och i det tysta installerat 5G-antenner. Genève, Bryssel och andra städer har sagt nej till införande av 5G på grund av att denna strålning långt överskrider de uppsatta gränsvärdena.

En internationell appell till FN, WHO, EU, Europarådet och alla nationers regeringar att stoppa 5G har fram till 27 april i år undertecknats av mer än 83 000 forskare, läkare och andra medborgare i åtminstone 168 länder.

I appellen står bland annat: “Radiofrekvent strålning är bevisat skadlig för människor och miljö. Utbyggnaden av 5G är ett experiment på mänskligheten och miljön, vilket definieras som ett brott enligt internationell rätt." Appellen framhåller särskilt barnens utsatthet.

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten med sitt extremt höga gränsvärde har inte tagit hänsyn till strålningens biologiska konsekvenser. Sveriges gränsvärde är 100 gånger högre än värdena i Schweiz, Belgien och flera andra länder. I Sverige gäller Miljöbalken som värnar människors hälsa och miljön vid beslut om olika verksamheter och åtgärder.

Införandet av 5G strider också mot Europakonventionen och andra konventioner om mänskliga rättigheter. I dessa fastslås att inga experiment på människor får startas utan godkännande av en etisk nämnd och av de berörda, i detta fall Sveriges medborgare. Som medlem i Europarådet för mänskliga rättigheter har Sverige förbundit sig att följa dess resolutioner, däribland uppmaningen att hålla exponeringen för mikrovågsstrålning på en så låg nivå som möjligt. För mer information hänvisar jag till Strålskyddsstiftelsen.

Det är både förvånande och skrämmande att Sveriges regering och politiska partier, liksom medier och samhällsdebattörer, inte har berört den mörka baksidan av det storskaliga och i detalj planerade ingrepp som är på väg. Ingen utredning av hälso- och miljöpåverkan har gjorts. Vi medborgare bör få möjlighet att ge vårt informerade samtycke, innan man beslutar och genomför något som på ett så genomgripande sätt påverkar vår tillvaro och äventyrar våra barns och barnbarns framtid.

Vem har gett telekombolagen rätt att redan nu sätta upp utrustning för den nya tekniken? Vem har det övergripande ansvaret för införandet av 5G? I ett öppet och demokratiskt samhälle bör tekniska och kommersiella intressen inte ha större vikt än mänskliga och etiska aspekter.

Utifrån kristen tro uppmanar jag alla kyrkor och kristna att sätta sig in i denna livsavgörande fråga och bidra till att bilda opinion, så att vi tillsammans kan motverka denna skrämmande utveckling. Vi är kallade att värna miljön i dess helhet och att vara goda förvaltare av skapelsen och dess mångfald.

David Termén

pensionerad lärare och präst

Läs även | Apparna har tagit över våra liv

Läs även | Handfast vägledning för att minska mobilberoendet

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (100%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

640 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Förintelsens minnesdag