Debatt

Klimatet visst viktigt för kristna – vi kan inte rangordna våra uppdrag

Vi är kallade att göra allt vi kan för att Guds vilja ska ske på jorden såsom i himmelen, skriver Johannes Widlund, ordförande för God Jord.

Martin Kroons replik på Åberg och Jonssons bibelförankrade debattartikel (2/10) är undermålig, både när det kommer till förståelse av forskningsläget och i sin insinuanta och låga ton gentemot debattörerna.

Kroon insinuerar att debattörerna underbygger en rörelse som är ”alarmistisk” och ”tillber klimatet” i stället för Gud. Vilket blir i det närmaste absurt, och för att vara frank, respektlöst, när Åberg och Jonsson exempelvis skriver ”Men i allt detta får kyrkan, utan att på något sätt reducera frågans allvar, även tala hopp och glädje in i de sammanhang som kan riskera att skapa pessimism och oro”.

Lika allvarligt är hur en professor (visserligen inte i något klimatrelaterat ämne) som Kroon ger en så missvisande bild av forskningsläget. IPCC har släppt specialrapporter senare än 2013 där det står att temperaturen redan har ökat runt en grad och antagligen kommer gå över 1,5 grader redan inom 10–30 år. Samma rapport förtydligar också hur stora förändringar som kan ske på jorden redan vid 1,5 graders uppvärmning. Det ska också kommas ihåg att IPCC ofta får kritik av klimatforskare för att vara för försiktiga och optimistiska.

Professor Rockström skriver i Svenska Dagbladet (7/9): ” IPCC kan i princip bara kritiseras för en sak: att de under lång tid underskattat riskerna.”

En annan ledande klimatforskare, Kevin Anderson menar att IPCC:s scenarion är ”wildy overoptimistic”.

Att som Kroon kalla tre graders uppvärmning "knappast alarmerande" innebär helt enkelt att man inte tagit in forskningen. IPCC skriver i AR5-summeringen: "Continued emission of greenhouse gases will cause further warming and long-lasting changes in all components of the climate system, increasing the likelihood of severe, pervasive and irreversible impacts for people and ecosystems." IPCC varnar alltså för "allvarliga, genomgripande och irreversibla" förändringar om utsläppskurvan fortsätter uppåt. Förutom risken för att gå över så kallade tipping points där naturen själv förstärker värmande processer bortom vår kontroll, vore tre grader antagligen omöjligt att kombinera med den typen av samhällen vi vant oss vid.

Läs också "Värna skapelsen och stå upp för klimatet"

Det är också mycket problematiskt att som svensk hävda att det inte är så farligt, när vi är ett av de länder som ligger absolut bäst till rent geografiskt. Bara de extrema värmeböljor som vi redan fått en försmak av globalt skulle göra livet otroligt svårt i en majoritet av världens länder, för att inte tala om färskvattenbrist och bränder.

Det är också märkligt att som Kroon först förlita sig på FN, men sedan helt avfärdar samma instans när de pratar om klimatflyktingar. Klimat är komplext men betydligt lättare att förutse på lång sikt än väder. Att förutse exempelvis global uppvärmning kan liknas vid att räkna fram hur mycket varmare det kommer bli i en gryta om man lägger på ett antal vedträn till i elden under, att förutse väder på längre sikt är som att försöka veta exakt var det kommer bubbla i grytan.

Forskarna diskuterar huruvida orkaner kommer bli fler eller färre, men är rörande överens om att de blir värre. Extrema väderfenomen som bränderna i Sverige (och globalt) förra året, och översvämningar inte minst i kustregioner, kommer bli vanligare. IPCC gör även otroligt mycket mer detaljerade förutsägelser än Kroon påstår, det finns regionala prediktioner för hela jorden.

Det blir riktigt illa när Kroon talar om "en måttlig ökning" av koldioxid. Vi har i dag högre nivåer än på minst 800 000 år, och mängden ökar fort­farande oerhört snabbt. Hur är det måttligt? Och hur ska man hålla isär klimat och miljö som Kroon förfäktar? Det är per definition omöjligt. För mycket koldioxid försurar (förgiftar om man så vill) haven och håller på att ta död på i princip alla våra korallrev, är det ett klimat- eller miljöproblem?

Slutligen, vi är kallade att göra allt vi kan för att Guds vilja ska ske på jorden såsom i himmelen. Bygga och visa på Guds rike. Allt hänger ihop och våra uppdrag som kristna kan inte rangordnas på det sätt Kroon argumenterar för. Precis som miljoner män­niskor kommit till tro genom att se evangeliet omsättas i sociala insatser borde kyrkans roll i den ekologiska krisen visa på samma kärlek och glada budskap. Vi kan få vara med och bygga något bättre, något som visar på Guds kärlek till hela skapelsen, och som innebär att människor inte behöver lida så ofantligt av miljökriser. Kyrkan har en unik möjlighet att visa på ett annorlunda liv med Jesus i centrum, där våra samhällssystem och livsval speglar Guds kärlek till allt han skapat.

Johannes Widlund, ordförande God Jord – kristna för miljö och rättvisa

Läs också Martin Kroon: Finns viktigare saker för kristna än klimatet

Fler artiklar för dig