Debatt

Pingstledare: Återta gatorna under 2020!

Från Azusa street till ”Where the streets have no name” – mer bön för folket och mer Jesus till folket, skriver Daniel Alm med flera.

Om man besöker Azusa street i Los Angeles där den moderna och globala pingstväckelsen startade 1906 möts man av en liten skylt på gatan – inga monument. Det är ganska typiskt för pingströrelsen. Intresset är mer riktat mot individens förvandling som i nästa steg kan förvandla världen, inte till institutionen eller byggnaden. Det handlar om en form av kristendom som aldrig nöjer sig med att stanna eller bara reflektera, utan som vill göra konkreta insatser.

Andens liv är förkroppsligad kristendom. I Hesekiels första kapitel finns en märklig och mäktig beskrivning av Guds härlighet: Stora hjul i rörelse. Bönen blir för liten om vi bara ber för oss själva och de vi känner. Ett församlingsliv blir för trångt om vi bara tar hand om oss själva. Vår mission blir för svag om den bara handlar om områden vi redan känner.

Därför vill vi inför 2020 uppmuntra alla kristna att våga nya vägar, att be för nya platser, att möta nya människor och involveras i nya sammanhang för att bli en del i en progressiv framtidsorienterad rörelse som burna av kärlek, sprider hopp och förmedlar tro. Det större syftet med våra liv klarnar i steget utåt när vi sprider evangeliet och frimodigt delar det med omgivningen.

Ted Engstrom, tidigare ledare för World Vision konstaterade (fritt översatt): "En församling som inte är djupt och ärligt involverad i den världsvida proklamationen av evangeliet har inte förstått frälsningens natur". Lewi Pethrus skriver i boken "Gå ut på gator och gränder": "Det är där ute bland människorna i synd och nöd som vår kristendom sätts på sitt slutgiltiga prov" och konstaterar att Pingstväckelsen "inte velat bli en lite inkapslad, exklusiv företeelse utan en väckelse som har ett budskap till var och en på gator och gränder." Eller som Jesus själv säger "ni skall få kraft när den heliga Anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns". Riktningen är tydlig. Utåt och framåt. Till alla folk. Till jordens yttersta gräns.

Att världen behöver evangeliet är tydligt. När myndigheten Brottsförebyggande rådet gör den årliga Nationella trygghetsundersökningen visar den att 23 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de ofta valt en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott (74 000 svarande). Det är tid att kliva ut i det offentliga rummet och återta gatorna. Helt enkelt ge mer Jesus till folket på alla tänkbara sätt.

Men det handlar inte bara om Sverige. Vi behöver en internationell rörelse av sund kristen tro som lyfter individen, förvandlar samhället och skapar rättvisa för en hållbar värld. Ur tron på Jesus springer en källa fram med värderingar som håller att bygga hela samhällen på. Det är inte minst efterkrigstyskland ett starkt vittnesbörd om. Demokrati verkar förutsätta kristna värderingar.

Därför vill vi när Pingst Pastor inbjuder till sina årliga dagar inom nätverket utmana hela vår rörelse, Pingst i Sverige till två saker:

1. Mer bön för folket – be i församlingarna särskilt under mars månad.

Vi ser fem böneområden och vill uppmuntra till bön varje söndag i gudstjänsterna och på andra samlingar i mars 2020. Vi ber:

för gudsmöten som förmedlar frälsning och förvandlar liv

att det i våra församlingar tänds en ny kärlek till Jesus och våra medmänniskor i samhället

om en kyrka som förmedlar hopp och är ett hem i en tid av utsatthet, ensamhet och psykisk ohälsa

för hållbart liv och ett sunt politiskt ledarskap i en polariserad värld som präglas av drastiska förändringar, vapenskrammel, orättvisor och klimatutmaningar.

att de personer våra församlingar är i kontakt med fylls av Guds kärlek, hoppfullhet och framtidstro i sina liv

2. Mer Jesus till folket – var kyrka också utanför kyrkan.

Gör många aktiviteter utanför kyrkan under året. Vi vill vara en del i en positiv rörelse för att ”reclaim the streets”. Överraska er stad och bygd med kärlek. Dela positiva berättelser om livet med Jesus. Det finns mycket man kan göra, här några tips. Storhelgerna är fina tillfällen att möta människor och dela evangeliet, almanackans röda dagar ger en naturlig ingång. Bjud på fika på ett köpcentrum på påskafton, ordna festivaler i bostadsområden, dela ut ryggsäckar till elever vid skolstarten och gör ekumeniska satsningar för att finnas med i stadsfestivaler både med eget program och som medmänniskor.

Bono från U2 sjunger i sången "Where the streets have no name" om viljan att sträcka sig ut och beröra flamman. Den helige Andes eld ska ge oss kraft att gå vidare. Vi kommer från Azusa street, ska finnas ute bland folk och är på väg till den plats där gatorna inte har något namn men som leder till Guds tron. Mer bön för folket och mer Jesus till folket på gator och torg!

Daniel Alm, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan

Pingst Referens (referensgrupp till föreståndaren för Pingst FFS):

Robert Andersson

Marcus Ardenfors

Stefan Beimark

Camilla Brolin

Ulrik Josefsson

Andreas Nielsen

Elloise Nordkvist

Niklas Piensoho

Urban Ringbäck

Dan Salomonsson

Ulf Sundkvist 

David Sundström

Mats Särnholm

Marcus Sönnerbrandt

Andreas Wessman

Fler artiklar för dig