04 december 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Stram asylpolitik saknar samband med seriös integrationspolitik

Replik. KD erbjuder inte ett nedstängt asylmottagande mot förbättrade möjligheter för dem som redan är här. De erbjuder enbart ett nedstängt asylmottagande, skriver Petter Nilsson.

Kanske är det inte alltid obarmhärtigt att prioritera, som Eva-Britt Sjöberg (KD) hävdar i Dagen 19/10, men det är obarmhärtigt att å ena sidan driva att vi ska minska invandringen för att vi inte klarar av integrationen, och samtidigt inte satsa på integrationen alls.

I debatten förekommer visionen om hur den i Sverige alltmer urvattnade asylrätten ska finansiera det stora integrationsprojektet, vilket slutligen sätter stopp för parallellsamhällen, kriminalitet, bristande svenskkunskaper, barnfattigdom, förhöjd arbetslöshet bland utlandsfödda och segregationen i storstäderna.

Men trots dagens jämförbart låga asylinvandring finns ingen plan, det finns bara åtstramning.

Var är satsningarna på möjlighet till SFI från första dagen i Sverige? Nej, ingen driver detta.

Var är de stora satsningarna på att erbjuda bättre bostäder för de stora barnfamiljerna? Nej, ingen driver detta.

Var är satsningarna på extra resurser till de skolor som har tagit emot många nyanlända tonåringar? Nej, i stor utsträckning uteblir också dessa.

För av allt att döma har åtstramningarna av asylpolitiken inget samband med en vilja till en seriös integrationspolitik. Däremot finns exempel på det motsatta. Till exempel hur lagen ändrades för att erbjuda de större städerna en möjlighet att hantera utmaningen med egenbosättningar av asylsökande. Man skulle inte längre kunna bosätta sig i de mest utsatta områdena och samtidigt få dagersättning. Vad gjorde politikerna sedan? Jo, man förklarade hela staden för särskilt utsatt område.

Man måste undra: Kunde de inte ens undantagit stadens exklusivaste områden för syns skull?

Vi säger ibland att det är en tragedi att så många asylsökande med livet som insats söker sig över Medelhavet. Vi säger: Tänk om vi i stället kunde hjälpa på plats?

Men vem driver på en ökning av biståndet på riktigt? Nej, ingen driver detta.

Ge mig någon sorts rimligt skäl att tro att argumentationen där man ställer ett bibehållet asylmottagande mot en förbättrad integration är något annat än oseriös? För vad KD erbjuder är inte ett nedstängt asylmottagande mot förbättrade möjligheter för dem som redan är här. KD erbjuder enbart ett nedstängt asylmottagande.


Fler artiklar