31 juli 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Migrationsverket försöker lyssna in barnens behov

Replik. Det viktigt att understryka att den bostad som en familj bor i under asylprocessen är tillfällig, skriver Fredrik Söderberg Bruce.

I en debattartikel i Dagen (29/10) skriver Sara Salmonsson att Migrationsverket saknar barnrättsperspektiv när antalet boendeplatser för asylsökande minskas runt om i landet. Det är något vi gärna skulle vilja bemöta.

Vi förstår att det är tungt för de asylsökande barnfamiljer som behöver flytta från den ort där barnen går i skola och där kompisarna finns, till ett nytt ställe. I samband med flyttarna försöker vi att i så stor utsträckning det går att lyssna in barnens behov och se till att den skola och omsorg de behöver finns tillgänglig även på den nya orten.

Att flyttarna sker beror på att antalet asylsökande har sjunkit kraftigt de senaste åren. Vi kan helt enkelt inte ekonomiskt motivera att ha kvar tomma lägenheter och hus. När vi lämnar ett bostadsområde kan vi inte göra undantag för enstaka bostäder där det fortfarande bor familjer, utan de får nytt boende på annan ort, om de inte hellre vill ordna boende på egen hand.

I samband med flyttarna försöker vi att i så stor utsträckning det går att lyssna in barnens behov.

—  Fredrik Söderberg Bruce

De bostäder som vi nu erbjuder eller kommer att erbjuda finns i anslutning till Migrationsverkets kontor i Boden, Uppsala, Göteborg, Malmö och Stockholm.

I det sammanhanget är det viktigt att understryka att den bostad som en familj bor i under asylprocessen är tillfällig. Så snart familjens asylärende har prövats, ofta av både Migrationsverket och domstol, får den familj som beviljats asyl flytta till en kommun som den anvisats till. Och den som får avslag och utvisas måste lämna Sverige.

Läs tidigare inlägg: Sara Salmonsson: Barnperspektivet saknas när Migrationsverket tvingar familjer att flytta

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar