Debatt

Trovärdighet saknas för “firandet av livet”

Replik. De enda människor med funktionsnedsättning som församlingar verkar tycka är värda att koncentrera sig på är ofödda eller döende, skriver Mackan Andersson.

I idag, den tredje advent, firade 19 kristna ledare från omkring ett tiotal olika sammanhang “Livets Söndag”. Det är i sig inget konstigt, eller värt att kritisera. Att vara emot aborter eller dödshjälp är ställningstaganden som de här rörelserna är välkända för. Det är helt naturligt. Igen – jag kritiserar inte dessa åsikter här, per se.

Men det skaver, inte så lite, när vi funderar över de här rörelsernas gemensamma track record i frågor som är i högsta grad existentiella, övriga året.

De här företrädarna företräder församlingar där ett dop av en person i rullstol skulle innebära ett problem. Där blinda personer inte utan vidare kan fira Herrens måltid. Där gudstjänsterna inte tolkas till teckenspråk. Där psalmböckerna inte finns i punktskrift. Där inga taktila stråk visar vägen till vare sig kyrkfika eller toaletter.

Församlingen måste börja agera mer trovärdigt i de här frågorna.

—  Mackan Andersson

Kort sagt: Församlingar där vi som inte riktigt har normfungerande kroppar är ganska obekväma. Och – tydligen – ganska oönskade.

Vad värre är: Det här är församlingar och rörelser som aldrig ens ägnar det här en tanke. De enda människor med funktionsnedsättning som är värda att koncentrera sig på är ofödda eller döende.

När vi övriga firar olika internationella människorättsdagar som Internationella dagen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Vita käppens dag, Teckenspråkets dag, International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, är det dessutom märkligt tyst på debattsidor och i internetmedier från dessa organisationer.

Så – igen – var gärna emot aborter och dödshjälp. Men om vi vill fira en dag “för Livet” måste församlingen börja agera mer trovärdigt i de här frågorna. Att en dag om året säga “alla barn har rätt att födas” är okontroversiellt. Att leva i välkomnande gemenskap där ett barn med funktionsnedsättning kan växa och mogna i trygghet är något annat. Bevisligen.

Om vi vill minska antalet aborter – stötta familjer. Arbeta för LSS. Kämpa för våra rättigheter. Hela året. Inte enbart rätten till livets start och slut. Utan hela tiden där emellan.

Fler artiklar för dig