Debatt

Farlig väg att anklaga människor för hädelse mot Anden

Replik. Att beskylla människor för att ha begått synder för vilka ingen förlåtelse finns är mycket allvarligt, skriver Efraim Olsson.

Jag har under många års tid läst Stefan Swärds artiklar i olika frågor i samhället och kristenheten med stor behållning. Men när jag läste hans långa debattartikel i Dagen (23/11) fick jag se en annan bild av Swärd.

Hela hans artikel är en anhopning av anklagelser över president Trump och hans medarbetare och de kristna ledare som stöder honom. Men när han anklagar människor för hädelse och missbruk av Andens gåvor är han inne på en mycket farlig väg. Hädelse mot Anden är ju den eviga synden för vilken ingen förlåtelse finns. Så tar han fram utvecklingen i Polen och Ungern som smygande och lik Ryssland. Det vi vet är att Polen och Ungern kämpar för familjen och mot aborter och obiblisk sexualitet. Detta borde väl glädja även Stefan Swärd.

Vi får förlita oss på att Gud håller hela världen i sina allsmäktiga händer.

—  Efraim Olsson

Detta är inte något inlägg varken för Trump eller Biden utan vi får förlita oss på att Gud håller hela världen i sina allsmäktiga händer. I Jesajas sjätte kapitel läser vi om att i det år då kung Ussia dog fick Jesaja se Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Där finns den verkliga makten även i dag och vi kan sjunga med Nils Frykman att “det går som Herren vill”.

Fler artiklar för dig