Debatt

Trumpisterna har gått för långt i sin lojalitet

Slutreplik. Det finns oroväckande drag av fascism i Trumps politiska praxis som går på tvärs mot den västerländska demokrati som har gett kristna församlingen frihet under många år, skriver Stefan Swärd.

Jag håller med Efraim Olsson om att Kristus har all makt i himlen och på jorden. Världshistoriens utveckling kommer att kulminera och nå sin fullbordan när Kristus blir allt i alla. Därför måste kristna församlingens lojalitet vara till Jesus Kristus: Han är vår kung. Det är varken någon president eller statsminister som är vårt hopp. På den punkten tycker jag att delar av amerikansk kristenhet har gått för långt i sin lojalitet till Trump. Jag tycker att man också visar en övertro på att ett val av president ska leda till andlig förnyelse; det är den kristna församlingens bön, lydnad och omvändelse som leder till andlig förnyelse i ett land.

Samtliga 50 oberoende amerikanska valmyndigheter har utfört sitt uppdrag enligt regelsystemet. Trumps försök att via rättsprocesser ifrågasätta dessa myndigheters arbete och anklaga dem för valfusk och korruption har underkänts av samtliga domstolar han har försökt överklaga hos, inklusive Högsta domstolen. Man hittar inte någon grund för dessa anklagelser. De politiska ledningarna i samtliga delstater har godkänt valresultatet. Trumps försök att underminera demokratin är mycket allvarligt. Enligt min mening finns det oroväckande drag av fascism i Trumps politiska praxis som går på tvärs mot den västerländska demokrati som har gett kristna församlingen frihet under många år.

All profetia ska prövas. Det är inte att häda Anden att kritiskt granska profetior. Det är detta jag försöker göra i min artikel.

Fler artiklar för dig