Debatt

Ta vaccin mot covid-19 för din och andras skull

Vi som troende är kallade att förmedla hälsa både genom medicinsk kunskap, vaccinationer, mediciner, och genom bön i tro på att Gud är god, skriver Ellinor Ädelroth och Ulf Sundkvist.

Hur ställer sig kyrkan och troende till vaccin mot covid-19? Vi kan förstå att man undrar och att det kan finnas en oro. Vi har i vårt land erfarenhet både av att vaccin i vissa enstaka fall kan ge allvarliga biverkningar, liksom att mediciner har biverkningar. Det har också i vår historia ibland funnits en uppfattning om att tro kan stå i motsatsförhållande till vetenskap och hälsovård.

Vi tror det behövs två klargöranden. För det första har vi i dag ett gediget och under många år välbeprövat vaccinationsprogram som är oerhört betydelsefullt. Vi har exempelvis vaccin mot sjukdomar som difteri, polio, mässling, påssjuka, kikhosta och röda hund. Dessa vaccinationer har avsevärt bidragit till vår folkhälsa. I världen räddas varje år 2–3 miljoner barn tack vare vaccinationsprogrammen. Många länder, även i Afrika, har vaccinationsprogram som till och med är mer omfattande än vårt.

Utifrån ett teologiskt perspektiv behöver vi inte vara rädda för vaccinet.

—  Ellinor Ädelroth och Ulf Sundkvist

För det andra finns inget motsatsförhållande mellan hälsovård och vetenskap å ena sidan och tro å andra sidan. Tvärtom! Hälsovård och folkhälsofrågor är särskilt viktiga för oss som kristna. Det är därför vi bygger dispensärer och sjukhus i utvecklingsländer. Det är också därför som så många troende är läkare, sjuksköterskor eller andra hälso- och sjukvårdsarbetare. Vi tror att evangeliet är för hela människan: för ande, själ och kropp! I det ligger verkligen kallelsen att förmedla hälsa både genom medicinsk kunskap, vaccinationer, mediciner med mera, och genom bön i tro på att Gud är god och vill hjälpa oss.

Vaccin mot covid-19 då? Vi rekommenderar att ta emot vaccin av två huvudskäl: Dels för sin egen skull och dels av solidaritet med alla andra individer, framför allt med personer i riskgrupperna. Genom att så många som möjligt vaccineras alldeles oavsett tro, kan vi skapa ett gemensamt skydd och bidra till att eliminera viruset i vårt land, bland våra nära och kära och även utöver världen. Utifrån ett teologiskt perspektiv behöver vi inte vara rädda för vaccinet. Inför vaccinationen ska man dock alltid samråda med vaccinerande personal och självklart berätta om eventuella allergier etcetera.

Vår förhoppning är att vi genom dessa ord kan ge vägledning till den som känner sig osäker, och klarhet i hur vi som troende resonerar. Under tiden som vi väntar på vaccin följer vi varandra i förbön och omtanke.

Fler artiklar för dig