06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Arbeta strategiskt för att vinna de unga för Jesus

Slutreplik. Varje församlingsledning behöver en uttalad strategi för hur unga i deras kyrka ska få tag på en genuin tro och växa i lärjungaskap, skriver Johanna Bode och Frida Igefjord.

Det märks att det som fick oss att skriva vår första artikel tar tag i många människor. Att unga människor lämnar sin kristna tro berör många människors hjärtan. Vi är också många som funderar på vad vi själva varit med om som påverkat vår tro och vad vi ser bland unga människor i vår samtid.

Titus Öberg, Anna Martinsson, Stefan Gustavsson och Anethe Carlsson har alla fört fram viktiga sidor av vad som formar barn och ungas tro och deras förhållande till kyrkan. Dessa artiklar bekräftar alla teorin av Birkedal, som vi hänvisat till tidigare. Tron hos en ung människa måste förankras både kognitivt, socialt och emotionellt.

Öberg och Gustavsson lyfter vikten av apologetik och hur unga behöver rustas med goda argument för tron. Den kristna tron behöver alltså förankras kognitivt. Martinsson skriver om hur viktigt det är att känna att man passar in i kyrkan och att bli mött av kyrkan precis där man är. Den kristna tron växer alltså hos en människa utifrån en social förankring i kyrkan. Carlsson skriver om vikten av att tron behöver gestaltas för unga och bli synlig i en vardag och därmed ge mening och trygghet, den emotionella förankringen.

Både Gustafsson och Carlsson lyfter fram att frågan är komplex och vi kan inte annat än att hålla med. Kyrkokulturer, hem, samhällen och inte minst individer fungerar olika. Detta leder till att olika faktorer blir viktiga för att olika personer ska få förutsättningar att växa i tro i stället för att växa bort från den. Därför tror vi på att det är viktigt att bli personlig med varje ung människa som växer upp i våra kyrkor. Varje ung människa behöver få uppleva att någon lyssnar, ser och utmanar utifrån deras unika personlighet och sätt att närma sig och växa i tro.

Vår stora fråga blir då: Var sker det? Vi tror att den mest naturliga platsen för detta är i hemmet. Men vi tror också att kyrkan behöver vara en plats där det sker. Som vi skrev i vår inledningsartikel, behöver en ung människa många trygga vuxna i sitt liv, och precis som Carlsson lyft fram behövs goda förebilder som gestaltar tron.

Kyrkan har också ett ansvar att rusta föräldrar, och andra närstående vuxna, i sin viktiga roll.

—  Johanna Bode och Frida Igefjord

Vi på Pingst ung tror att kyrkan och hemmet behöver arbeta sida vid sida för att tillsammans leda barn och unga till lärjungaskap. Om vi tittar på hur mycket tid en ung människa spenderar i kyrkan jämfört med tiden den har i sitt hem tillsammans med de vuxna som finns där, blir det tydligt vem som har störst chans att influera och leda denna unga människa. Vi uppskattar att de barn och tonåringar som regelbundet kommer till vår verksamhet spenderar cirka 80 timmar under ett år med sina ledare i kyrkan. Samma barn spenderar cirka 3000 timmar med de vuxna i sitt hem.

Det är viktigt att vi i denna fråga vågar ta det ansvar som är vårt. Som pastorer och ledare har vi ett ansvar att forma en verksamhet och miljö i kyrkan där barn och unga får erfara tron, bygga relationer med andra kristna och upptäcka vem Jesus är. Kyrkan har också ett ansvar att rusta föräldrar, och andra närstående vuxna, i sin viktiga roll. Vi kan ge dem verktyg för att samtala med sina barn om tron och för att gestalta den kristna tron. Kyrkans sätt att se på, tala om och möta föräldrar speglas i sättet som de kommer tala om kyrkan med sina barn.

Som förälder har du alltid störst möjlighet att forma och leda ditt barn. Om inte du influerar och påverkar ditt barn kommer någon annan att göra det. Som förälder behöver du förvalta de 3000 timmar du har med ditt barn på bästa sätt likväl som kyrkan behöver förvalta sina 80 timmar.

Tänk dig kyrkor och hem där detta faktiskt fungerar. Vi bär på en vision: Att unga människor växer upp i hem där tron får vara central och där det är högt i tak. Där man tidigt får lära sig att pröva både sina erfarenheter av Gud och logiska argument. Ett hem där tron får bli praktisk och där tvivel får ta plats utan att mötas av ängslighet. En vision där samma unga människa får uppleva en god gemenskap med andra unga människor i sin kyrka, men där det också finns stor närhet till vuxna med ett stort hjärta för dem.

Hur tänker ni att unga människor ska växa i tro när de växer upp, i ert sammanhang? Vad har ni för strategi?

—  Johanna Bode och Frida Igefjord

Tänk dig dessutom att de får uppleva hur de blir betydelsefulla i den gemenskapen, att de kan vara med och bidra. Och sist men inte minst, hur både kyrkan och hemmet får vara en naturlig plats för att uppleva Guds närvaro och hans personliga tilltal. Det är vår dröm och vår strategi! Hur ser din församlings dröm ut? Hur tänker ni att unga människor ska växa i tro när de växer upp, i ert sammanhang? Vad har ni för strategi?

Att en tro bevaras och fördjupas hos en ung människa är inte självklart. Ibland bara händer det, men för att få se det ske i större utsträckning måste vi arbeta mer medvetet. Vi vill, som avslutning på denna debatt, uppmuntra varje församlingsledning att ha en uttalad strategi för hur unga i deras församling ska få tag på ett genuint lärjungaliv. Många unga människor har gått miste om chansen att leva sitt liv med Jesus. Nu är det tid att tänka om och göra rätt.

Fler artiklar från Debatt