Debatt

Lectio Divina hjälper oss att leva nära Jesus

Replik. Låt inte fördomar eller missförstånd hindra nya upptäckter i Guds ord och gemenskapen, skriver Klas Lindberg.

Per-Arne Imsens betoning på vikten av bön är föredömlig. Men när jag läser om varningen för Lectio Divina i hans debattartikel undrar jag om vi talar om samma sak. Antingen beror det på att Imsen missförstått eller har brist på kunskap om vad Lectio Divina handlar om.

Eftersom Lectio Divina i vår lilla församling varit till så stor glädje vill jag gärna dela med mig av hur vi går tillväga och hur det påverkat gemenskapen.

Först ett litet klargörande: Lectio Divina föddes bland “vanligt folk” i urkyrkan redan på tvåhundratalet. Kyrkan hade blivit alltmer präststyrd medan de vanliga medlemmarnas längtan efter fördjupning i Bibeln negligerades. Lectio Divina betyder “gudomlig läsning” och är framför allt en enkel metod att läsa Bibeln tillsammans, inte i första hand en böneteknik.

Då några yngre medlemmar i församlingen började läsa Bibeln tillsammans efter Lectio Divina-modellen insåg vi att detta kunde bli användbart också som uppföljning till Alpha.

—  Klas Lindberg

Uppföljning av Alpha. Jag brottades med frågan: Hur kan vi få tidigare Alphadeltagare att fortsätta in i församlingens liv? Glappet mellan Alphas öppna samtalsatmosfär och vanliga gudstjänster verkade vara för stort för många. Då några yngre medlemmar i församlingen började läsa Bibeln tillsammans efter Lectio Divina-modellen insåg vi att detta kunde bli användbart också som uppföljning till Alpha.

Så här gör vi: Vi möts varje torsdagskväll i kyrkans lokaler till en gemensam måltid. Därefter leder någon i en fri bön om den helige Andes ledning. Texten, som valts innan – ofta ur evangelierna, läses. Alla lyssnar uppmärksamt och var och en får svara på första frågan: Vad i texten fångade din uppmärksamhet? Svaren ska vara korta, bara någon mening. Ingen får buska ut sig eller kommentera de andras inlägg. Kan eller vill man inte svara säger man pass och frågan går vidare.

Då alla fått möjlighet att yttra sig delar vi upp oss i mindre grupper, med max sex deltagare i varje. Samma text läses en gång till och vi frågar: Hur påverkar texten ditt liv? Ett moment av eftertanke och rannsakan uppstår där det blir mer personligt.

Sista frågan efter ytterligare en genomläsning lyder: Vad tar jag med mig från texten i veckan som kommer? Bibelordet ger vägledning i vardagen. Sedan ber vi kort för varandra i smågrupperna och till sist samlas alla igen. Efter några lovsånger tar vi emot Herrens välsignelse. Dessa samlingar där alla varit delaktiga tar cirka 90 minuter.

Hur har Lectio Divina påverkat oss?

  • Det har visat sig vara en ypperlig uppföljning av Alpha som hjälper alla att växa i tron och kärleken.
  • Bibeln har blivit levande på ett nytt sätt och det är fascinerande att få texten belyst ur så många nya perspektiv.
  • Vi lär oss att lyssna på Guds tilltal genom texten.
  • Vi lär oss att lyssna på varandra. Alla är viktiga och har något att dela.
  • Kärleken till varandra har vuxit.
  • Var och en hittar sitt eget språk i bönen och vi har fått enastående bönesvar.

Under mina drygt 42 år som präst och pastor har jag aldrig stött på en mer Jesuscenterad och enkel modell som förlöst sådan kärlek och fördjupning i tron bland kristna som Lectio Divina. Inte minst under pandemin har samlingarna på Zoom varit viktiga.

Lectio Divina förutsätter en ödmjuk och respektfull hållning till alla deltagare. Det som sägs i gruppen stannar där.

Självfallet behöver Lectio Divina kompletteras med gudstjänster och bibelundervisning, men låt inte okunnighet eller fördomar hindra nya upptäckter i Guds ord och i den kristna gemenskapen. Haka inte upp er på namnet, pröva på i stället!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig