Debatt

SD: Svenska kyrkan ska inte vara en snäv elitgrupp som dömer

Replik. S, däremot, driver vänsterliberal rikspolitik i Svenska kyrkan och ser den som ännu en arena för att påverka människors liv i en riktning som går stick i stäv med den kristna tron, skriver Aron Emilsson, SD.

Peter Weiderud pekar ut Sverigedemokraterna som Socialdemokraternas tydligaste huvudmotståndare i kyrkovalet. Den utnämningen tar vi emot med glädje. Weideruds text är i sann socialdemokratisk anda fylld av förtalsliknande och ohederliga faktafel samt vilseledande påståenden. Vilket är en av många anledningar till varför Socialdemokraterna är och har varit så skadlig för Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan ska vara en kristen folkkyrka, vidöppen för hela svenska folkets andliga behov. Den ska inte, som i dag, vara en snäv elitgrupp som dömer vilka som lever upp till politiskt korrekta värderingar som är godkända av den vänsterliberala inre cirkeln i kyrkans ledning.

Oavsett om du är djupt troende på biblisk grund, tror på något högre men med oklar gudsbild eller om du tvivlar, så ska Svenska kyrkan finnas där för alla. Så länge som du vänder dig till kyrkan för att möta Gud, ska Svenska kyrkan stå med vidöppen port att möta alla människor. Mötet med Gud handlar om att alla människor ska kunna söka nåd, frälsning och omvändelse.

Vi anser inte heller att Svenska kyrkan ska anpassa sin teologi utifrån andra religioner genom för långtgående interreligiösa dialoger. Den ska tvärtemot hålla fast vid sin bekännelse, kristna tro och lära. I mötet med invandrare som kommer från en annan trosuppfattning, men som söker sig till Svenska kyrkan för att de är nyfikna på den kristna tron, ska vi vara tillmötesgående utifrån missionsbefallningen om att göra alla folk till lärjungar av den kristna tron.

Det är tröttsamt att S och Weiderud återigen implicit försöker få det att framstå som att vi skulle vara motståndare till kvinnliga präster och samkönade vigslar. Det stämmer inte. Gällande personer med en annan läggning än den heteronormativa menar SD att Svenska kyrkan på samma sätt ska vara öppen för dessa människor som söker sig till Gud och på samma sätt bejaka missionsbefallningen och låta Gud ha ett möte med dem. Vad Gud vill göra i deras liv ligger mellan dem och Gud, och vad de vill låta Gud göra i deras liv står dem fritt själva som enskilda individer att avgöra.

Sett till statistiken utgör samkönade par en mycket liten minoritet av alla vigslar årligen. För de samkönade par som vill vigas finns i dag en välfungerande ordning. För att nå verklig frihet i frågan måste både präster ha frihet att följa sin personliga kristna tro i sin yrkesutövning och de personer som vill följa sin övertygelse om annan sexuell läggning ha frihet att göra det.

I fråga om kvinnliga präster har vi inga som helst synpunkter. Det är inte könet som är viktigt att förmedla – utan den kristna tron utifrån Guds ord, Bibeln, och detta avskilt ifrån partipolitik, oavsett kön.

Vi vill varken se en sverigedemokratisk eller socialdemokratisk kyrka.

—  Aron Emilsson, SD

Problemet med S i Svenska kyrkan är inte enbart att de ljuger om vad deras motståndare står för. Utan också för att de, enligt oss, medvetet distanserat sig från kyrkans grundläggande uppgifter om att bedriva gudstjänst, mission, diakoni och undervisning. Detta för att försvaga samfundet och frånta det dess roll som en etiskt och kulturellt sammanhållande samhällsinstitution – för att enklare driva igenom sin progressiva agenda.

Weiderud bekymras också över att han tycker att SD vill hindra kyrkans anställda att gömma flyktingar. I den nya bibelöversättningen (Bibel 2000) har ordet “främling” ersatts av “invandrare”. En förändring som S var högst drivande i. Detta har sedan utnyttjats för att motivera deras mångkulturalistiska politik som förts de senaste decennierna.

Svenska kyrkan har länge använts som ett rikspolitiskt slagträ för att bedriva aktivism, bland annat i flyktingfrågor. Märk väl att en främling inte behöver vara en invandrare utan främst en person man inte känner personligen. Den kan komma från Skåne eller Norrbotten, eller vara din närmaste granne. Bibeln talar aldrig om att en nation ska fördela offentligt finansierad välfärd över hela världen, utan snarare om att enskilda individer ska se till hjärtats personliga medkänsla för främlingar. Bibeltolkningar har alltså medvetet förvridits genom historien.

S säger sig också vilja utveckla Svenska kyrkans internationella och ekumeniska engagemang. Att föra dialog i ekumeniska forum är i grund och botten något gott. Däremot är det ett problem att S verkar vilja att kyrkan ska göra avkall på sin egen trosbekännelse och låta uppblanda denna och sin tro och lära med helt andra teologiska och ideologiska utgångspunkter än fundamentala kristna grundsatser som att Jesus är enda vägen till Gud. Det vittnar om en socialdemokrati som saknar respekt för den kristna tro som är grunden för Svenska kyrkan och dess medlemmar.

S driver vänsterliberal rikspolitik i kyrkan och ser den som ännu en arena för att påverka människors liv i en riktning som går stick i stäv med den kristna tron. Vi sverigedemokrater vill i stället att kyrkan ska vila på en teologisk grund som är öppen för alla människor som söker sig till Gud.

Vi vill varken se en sverigedemokratisk eller socialdemokratisk kyrka. Vi vill se en kyrka trygg i sin tro och tradition, välkomnande för troende och icke-troende, i hela vårt land och med kyrkan i utlandet.

Fler artiklar för dig