Debatt

Kristna behöver börja läsa sin bibel

Replik. Om vi vill leva som Jesu lärjungar behöver vi formas av hans ord. Det gör vi bäst om vi själva möter bibeltexten, inte enbart vad andra säger och skriver om den, skriver Hans Lindholm.

Förr sa man att Bibeln ska läsas “i frälsningsavsikt”. Frälsningen är ingen engångsupplevelse utan en process som börjar nu och fullbordas i evigheten. På vägen övar vi oss i omvändelse och tro, tjänande och kärlek, uthållighet och hopp. Allt bygger på det som Jesus gjorde för 2 000 år sedan.

Paulus förkunnade att Jesus är Messias. Hans åhörare behövde själva undersöka saken och finna svar i Skrifterna. Genom att studera Ordet kom de till en äkta och personlig tro (Apg 17).

Jag tror att vi än en gång behöver återvända till skrifterna för att upptäcka och stärka den personliga tron och livet med Jesus. Men det finns fler dimensioner.

Julia Forsberg och Olivia Liebgott lyfte i en viktig artikel i Dagen 31/8 (den bristande) bibelläsningen bland svenska kristna och att det påverkar församlingstillväxten. Denna slutsats är säkert riktig, och varje församlingsledare borde inse det. Artikeln är alltför viktig för att få försvinna i mediebruset. Därför vill jag föra samtalet vidare.

Martin Luther, den store reformatorn på 1500-talet, brottades hela livet med Bibeln. I klostret lärde han sig be Psaltaren. Han översatte Bibeln, föreläste och predikade ständigt om den, skrev företal till bibelböcker – allt för att folk skulle förstå Bibeln. I den hittade han det evangelium som gjorde honom fri. Det hade varit gömt under en bråte av kyrkliga traditioner. Med bibelordets hjälp reformerade han kyrkan med målet att alla skulle få del av det glada budskapet om Jesus, världens frälsare.

Guds ord har samma kraft ännu.

För att inte skuldbelägga behandlar vi bibelläsning som ett frivilligt tillval.

—  Hans Lindholm

Forsberg och Liebgott var välgörande tydliga om behovet av bibelläsning i sin artikel. Vi är nog många som inte varit det. Vi vet att många troende bär på ett dåligt samvete för att de inte läser Bibeln tillräckligt. För att inte skuldbelägga behandlas bibelläsning som ett frivilligt tillval.

Bristen på bibelläsning har också jag märkt vid kontakter inom mitt eget och andra samfund. Även där man kunde vänta sig ett starkt bibelengagemang är det ofta förbluffande svagt.

Till exempel har jag mött många medelålders och äldre som säger sig ha läst Bibeln tidigare men inte gör det längre. Varför har det blivit så? Och varför överlåter så många troende män bibelläsandet åt sina fruar?

Man skulle kunna tro att bibelsynen är avgörande. Det ligger något i det – där man inte betraktar Bibeln som Guds ord blir nog inte bibelläsningen prioriterad. Men erfarenheten visar att en sund bibelsyn inte räcker för att Bibeln ska bli läst.

I rapporten Här för att stanna (se Dagen 17/8) noteras i en enkät ett glapp i ett frikyrkosammanhang: De flesta anser att Bibeln är viktig och ett av de bästa sätten att lära känna Gud, men betydligt färre läser den regelbundet.

De flesta läser nog Bibeln för sin egen skull, för att bli bevarade och fördjupade i sin tro. Det är förstås en god sak, men det personliga umgänget med Bibeln möter inte bara våra egna behov. Vår delaktighet i församlingens liv och vår kallelse i vardagen påverkas. Om vi vill leva som Jesu lärjungar behöver vi formas av hans ord. Det gör vi bäst om vi själva möter bibeltexten, inte enbart vad andra säger och skriver om den.

Fler kristna behöver bli en del av bibelfolket!

—  Hans Lindholm

Därför bör vi försöka hjälpa varandra till ett meningsfullt umgänge med Bibeln. Här kommer några tips:

  • Be Gud hjälpa dig förstå det du läser: “Öppna mina ögon, låt mig skåda det underbara i din lag” (Ps 119:18).
  • Om du inte vet var du ska börja kan en bibelläsningsplan vara till hjälp. Exempelvis ger Svenska bibelsällskapet ut en sådan varje år.
  • Många har svårt att på egen hand finna en mening i det de läser. Använd en läsplan med enkla kommentarer, till exempel från Bibeln idag. Läs både bibeltext och kommentar – och tänk själv.
  • Läs hela bibelsammanhang, en bit i taget. Andaktsböcker består i regel av (ofta uppbyggliga) utläggningar av lösryckta verser, men läs först och främst Bibeln – och sedan en andaktsbok om du har tid.
  • Studera Bibeln i grupp, då kan man göra gemensamma upptäckter. Alla får något och alla ger något. Gör församlingen till ett rum för goda samtal.
  • Om du får chansen: Läs Bibeln tillsammans med någon som (ännu) inte tror på Jesus.
  • Bryt din egen förståelse av Bibeln och kristen tro mot andras. Kristenhetens uppdelning i kyrkor och samfund kan bero på olika bibeltolkningar, men Bibeln är ändå det viktigaste bandet som förenar oss.

Det är möjligt att läsa Bibeln för den som vill. Fler kristna behöver bli en del av bibelfolket!
Fler artiklar för dig