Debatt

Vi behöver inte veta allt om vaccinet - bara att det räddar liv

Replik. När nu en dödlig sjukdom har drabbat världen och ett vaccin snabbt har tagits fram som förhindrar människor att gå en plågsam död till mötes i covid-19 tror jag inte att vi för samvetet skull behöver forska närmare kring hur detta vaccin tagits fram, skriver Bertil Swärd.

Orsaken till varför en del kristna valt att inte vaccinera sig är vad jag förstått oro över hur vaccinet tagits fram. Jag tror dock inte det är möjligt för oss enskilda individer att undersöka varifrån allt kommer. Man kan dra en parallell till ätandet av kött som var offrat till avgudar på Bibelns tid. Det var ju olämpligt för en kristen (1 Kor kap 8).

Men det överblivna köttet såldes sedan på torget fritt att köpa för vem som helst. Och då skriver Paulus till de kristna: “Allt som säljs i köttstånden kan ni äta utan att undersöka det för ert samvetes skull”. Han skriver också att om man blir hembjuden till någon “ät då allt som sätts fram för er utan att för samvetets skull undersöka vad det är” (1 Kor 10:25,27).

Det är inte främst våra rättigheter som individer som vi bör tänka på, utan snarare våra skyldigheter att göra vad vi kan för att skydda människor.

—  Bertil Swärd

Jag håller med Stanley Sjöberg (Dagen 14/12) att när nu världen plågas av ett dödligt virus är det inte främst våra rättigheter som individer som vi bör tänka på, utan snarare våra skyldigheter att göra vad vi kan för att skydda människor mot en plågsam och ångestfylld död i covid-19.

Vi kan inte som enskilda ha kunskap om var allt kommer ifrån. Om vi ska leva så måste vi ju rymma ut ur världen, som Paulus säger (1 Kor 5:10). Som exempel kan nämnas att Paulus inte hade några samvetsbetänkligheter om att åka med ett skepp som var dedikerat till demoner då det bar Tvillinggudarnas bilder som var sjömännens skyddsgudar (Apg 28:11).

När nu en dödlig sjukdom har drabbat världen och ett vaccin snabbt har tagits fram som förhindrar människor att gå en plågsam död till mötes i covid-19 tror jag inte att vi för samvetet skull behöver forska närmare kring hur detta vaccin tagits fram. Då hinner många människor dö i onödan medan vi undersöker eventuella problematiska ursprung.

Fler artiklar för dig