Debatt

Dagens ledarsida har fel linje om vaccinbevis

Är det värt att stänga ute fler bara för att man stänger ute några om man kräver vaccinationsbevis, skriver P-O Flodström, Andréas Skogholm, Sven-Gunnar Hultman och Niklas Björklund. Dagens opinionsredaktör Frida Park svarar direkt.

Precis när vi trodde att vi hade tagit oss igenom pandemin och samhället började återgå till det normala kom det nya tunga restriktioner från regeringen. Det är lätt att bli modfälld och drabbas av känslan att “överheten” mest är ute efter att bråka med oss. Inte minst ifall du i likhet med många inom vår krets hyser en grundkritisk hållning till den nuvarande regeringen.

Restriktioner med kort framförhållning ställer till det för alla, och för den som av olika anledningar redan upplever sig maktlös upplevs rättslösheten som ännu större.

Samtidigt vill vi säga: Vi klarar det här. Vi tror inte att syftet bakom restriktionerna är att inskränka religionsfriheten även om konsekvensen, i likhet med SKR:s kritik, ändå slår så.

Dagens ledarsida föreslår 10/1 att det alltid är bättre att samla 50 personer utan vaccinationsbevis, än att samla 500 med vaccinationsbevis, och hänvisar till sorgen över att behöva avvisa personer som sökt sig till kyrkan. Vi förstår inte motsättningen här.

Under rådande restriktioner finns det möjlighet för större gudstjänstfirande församlingar att samla upp till 500 personer. För oss blir det då märkligt att församlingar avstår från att samla många och i stället hänvisar till Youtube-sändningar. I dessa tider behöver alla som kan och vill samlas för att lova och prisa Gud och be för den situation som råder.

Vi hoppas att de församlingar som har möjlighet håller en större huvudgudstjänst med vaccinationsbevis som sedan kompletteras med flera mindre där vaccinationsbevis inte behövs. Detta för att möjliggöra ett levande gudstjänstliv för både vaccinerade och ovaccinerade.

Det är olyckligt om kristenheten ser varje misshaglighet som ett hot mot sin frihet.

—  P-O Flodström, Andréas Skogholm, Sven-Gunnar Hultman och Niklas Björklund

Vaccinationsbevis möjliggör att så många som möjligt kan gå på gudstjänst. Vi finner det enormt sorgligt när församlingar bara tillåter 50 besökare på grund av att alla kan inte gå om man har vaccinationsbeviskrav.

Konsekvensen av den linje som bland annat företräds av Dagen blir att ännu färre kan gå på gudstjänst. I stället för att man kanske kan samla 100 med vaccinationsbevis och 15 utan bevis måste följa gudstjänsten hemifrån, drar församlingarna ner till 50 på grund av den enligt oss hopplösa önskan att inte stänga någon ute.

En församling utan möjlighet att anordna fler samlingar bör fundera över om det är värt att stänga ute fler bara för att man stänger ute några om man kräver vaccinationsbevis.

Vaccinationsbevis är på väg att göras till en fråga om religionsfrihet, bland annat av Dagens ledarsida. Vi håller inte med. Vi ser det enbart som en smittskyddsåtgärd, och vi ser inga tendenser till att det svenska politiska styret vill förändra grundlagen gällande religionsfrihet eller yttrandefrihet.

Däremot förskräcker det förslag som lagts i Danmark och som på allvar utmanar religionsfriheten. Ett förslag som om det blir verklighet innebär att all predikan som hålls på ett annat språk ska översättas till danska. Med all rätt protesterar kristna företrädare i Danmark mot detta.

Det är olyckligt om kristenheten ser varje misshaglighet som ett hot mot sin frihet och därmed utmålar Sverige som ett land på randen till antikristlig skendemokrati.

Om covid-19 varit en ännu allvarligare sjukdom och medfört en död på tio procent av de smittade hade kanske inte den här diskussionen om restriktionerna som ett uttryck för inskränkning i religionsfriheten förekommit. Då hade sannolikt även vaccinmotståndarna varit betydligt färre. Att diskussionen nu förs beror, tror vi, till stor del på att de allra flesta klarar smittan bra.

Sverige är ett land med smalnande åsiktskorridorer och växande konformitetskrav. Frukterna av en sådan cancel culture kan ta sig religionsfientliga uttryck, men roten till trädet som gör dess frukt besk är inte i grunden en riktad attack mot oss religiösa och bör därför inte heller bemötas som en sådan.

Dagens opinionsredaktör Frida Park svarar: Vaccinpass är och förblir bekymmersam inskränkning av religionsfriheten

Det är bra att debatten hålls levande om vilka restriktioner som är rimliga i proportion till den inskränkning de innebär för individen. Många församlingar resonerar olika, även om Sveriges kristna råd tagit samma ställning som Dagens ledarsida.

Det vi fört fram ända sedan diskussionen först lyftes, och även därefter, är att vaccinpass i kyrkor är en åtgärd som riskerar att vara ett för stort intrång i människors integritet. Men inte bara det, att kyrkor tar sig rätten att avvisa de som inte kan uppvisa rätt sorts dokument, hindrar just dessa från att utöva sin grundlagsskyddade religionsfrihet.

Vi talar inte i första hand om dem som av olika skäl valt att avstå vaccin. Det kan, som ledarsidan påtalat tidigare, handla om människor med funktionsnedsättningar som av den anledningen inte kan få mobilt bank-id, har skyddad identitet eller är papperslösa. Människor som i kyrkan funnit en fristad.

Visst måste vi sträva efter att så många som möjligt ska kunna fira gudstjänst. Det är självskrivet. Och visst är det alltid ledsamt när människor som vill gå i kyrkan avvisas. Inte minst för att det kan leda till att fler kommer att sluta vilja ta sig till kyrkan.

Men de som ena söndagen kom för sent för att rymmas inom 50-gränsen och ledsamt nog fick avvisas kan rätta till detta till nästa söndag genom att ställa alarmklockan lite tidigare. Det kan inte ovan nämnda grupper. De har inget val. När de då avvisas är det och förblir en bekymmersam inskränkning av religionsfriheten. Och även om det finns inskränkningar som är mer långtgående och drabbar många fler så har Dagen ett ansvar att lyfta även den som drabbar de Jesus kallar “dessa mina minsta”. Inte minst så att svenska kyrkor kan fatta välinformerade beslut när de gör sina övervägningar om vad som passar bäst för dem.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar