Debatt

Vi anar att äktenskapsfrågan gör att Sea uppfattas som ”snäva”

Replik. Vad vi vet finns det inget annat nätverk i Sverige som driver evangelikala profilfrågor med samma tydlighet som vi, skriver Olof Edsinger och Daniel Ringdahl, Sea.

Ett av de starkast pådrivande sammanhangen när Svenska evangeliska alliansen nybildades 2001 var Evangeliska frikyrkan, dåvarande Nybygget – kristen samverkan. Därför är det med visst vemod som vi konstaterar att samfundet väljer att nedgradera sin koppling till Sea.

Som orsak till detta hänvisar man till två konkreta saker. Den första är vår nätverksmodell och påföljande brist på direktinflytande över “vilka frågor som prioriteras eller vilka debatter som Sea väljer att driva”. Det andra är EFK:s “övertygelse om att den evangelikala rösten i Sverige behöver vidgas”.

Angående våra partnerorganisationers möjlighet att påverka Sea:s inriktning stämmer det att beslut om detta fattas av Sea:s årsmöte och styrelse, med stor frihet för våra anställda att ta initiativ utifrån vad som sker i den offentliga debatten. Denna ordning har gällt under huvuddelen av Sea:s existens, och är alltså inte någon nyhet.

Sea:s uppdrag är därmed inte att formellt uttala sig å samfundens vägnar på det sätt som Sveriges kristna råd (SKR) gör. Snarare har vi sett det som att våra partnerorganisationer backar upp det faktum att Sea – i bruset av alla andra röster i samhälle och kyrka – fungerar som en tydlig, reflekterad och alert evangelikal röst. Just för att samfund och missionsorganisationer har svårt att ikläda sig denna roll.

Sea:s uppdrag är inte att formellt uttala sig å samfundens vägnar på det sätt som Sveriges kristna råd gör.

—  Olof Edsinger och Daniel Ringdahl, Sea

I de samtal som på senare år har förts mellan Sea och samfunden, och som tidigare ledde till att även Pingst och Svenska alliansmissionen (SAM) nedgraderade sin relation till Sea, nämndes förslaget att Sea skulle börja jobba som SKR, där alla medlemskyrkor har vetorätt i fråga om de frågor som organisationen ska uttala sig om och hur.

Vi var dock överens om att detta skulle bli ett alltför tungrott arbetssätt, och i praktiken frånta Sea möjligheten att på det sätt vi nu gör delta i den offentliga debatten.

Angående vikten av en vidgad evangelikal röst så är vi de första att erkänna att Sea inte engagerar sig i allt som är viktigt utifrån en evangelikal teologi. Vi är inte någon kyrka, utan snarare en form av tankesmedja – och därtill med begränsade resurser. Enligt årsmötesbeslut prioriterar vi följande områden i vårt arbete:

  • Evangelisk identitet
  • Kristen tro och andra religioner
  • Mission och evangelisation
  • Människovärdet
  • Religions-, yttrande- och samvetsfrihet
  • Äktenskap och familj

De senaste åren har vi fått mer än 40 artiklar per år publicerade, däribland en tredjedel i sekulära medier. Våra huvudprojekt under 2020 och 2021 har varit Lausannerörelsens all-europeiska konferens Dynamic Gospel – New Europe, uppstarten av den evangeliska missionsalliansen Sema, resurshemsidan vetenskapochtro.se, jubileumsutgåvan av John Stotts bok Korset: Meningen med Jesu död samt produktionen av två filmserier utifrån Trosbekännelsen och Fader vår. Nu senast har vår biträdande generalsekreterare fått en bok om religionsfrihetsfrågor utgiven på Timbro förlag.

Vi är väl medvetna om att många även förknippar oss med vårt engagemang i äktenskapsfrågan, och anar att detta kan vara en faktor bakom att Sea i vissa kretsar – kanske också i delar av EFK – uppfattas som “snävt”. Men vi kan bara konstatera att denna fråga engagerar alla evangeliska allianser i Europa, och att det därtill är den fråga som vi oftast tillfrågas att tala om när vi kallas till församlingar och konferenser i Sverige och övriga Norden.

Kanske är det så att en ny tid kräver delvis nya arbetssätt, och i så fall behöver det inte vara konstigt att Sea:s relation till grundarsamfunden förändras. Vi har fortfarande ett femtiotal samfund, organisationer och församlingar kopplade till oss, och vi gläds åt att EFK – liksom tidigare Pingst och SAM – uppmuntrar sina gräsrötter till personligt medlemskap i Sea. Ni är varmt välkomna!

Sea må inte vara aktiva i precis alla frågor som kan kopplas till evangelikal teologi, men våra profilfrågor är rimligen centrala för en sådan. Vad vi vet finns det inget annat nätverk i Sverige som driver dem med samma tydlighet som vi eller som har en starkare koppling till den världsvida Lausannerörelsen. Vi hoppas därför på fortsatt samarbete med EFK om och när det dyker upp naturliga tillfällen för detta.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar