Debatt

Målet är inte att komma igenom krisen så att vi får slumra igen

Pandemin, kriget i Europa och en kommande ekonomisk osäkerhet kan bli signaler som får oss svenska kristna att fråga vad som egentligen är viktigt i våra liv, skriver Henrik Steen.

Vår värld skakas om och det är krig i Europa. Vad ingen kunde föreställa sig har hänt. Hur ska vi som tror på Bibelns Gud tänka då? Det är oerhört viktigt att nu våga och orka hålla två perspektiv levande samtidigt.

Det ena perspektivet är att inte bli alarmistisk och börja spekulera i tidstecken på Jesus återkomst eller tveksamma tolkningar av profetiska bibeltexter. Väckelsekristna har ofta dragits med och reagerat på världshändelser i stället för att låta Bibeln bli vägledande för hur vi tolkar vad som händer i vår värld.

Världskrig, kärnvapenhot, EU, pandemier och teknikutveckling – ofta har det fått kristna att ropa om världens snara undergång. Vi har hittat tidstecken, antikrist och odjurets märke på alla möjliga ställen, bara för att sedan tvingas inse att vi tolkat fel, till dess att nästa världshändelse får oss gissa igen.

Det blir lätt ett “vargen kommer” över detta som får kristna att ge upp det levande hoppet på att Jesus verkligen kommer att komma tillbaka snart. Man ger kanske inte upp hoppet, men man resignerar och håller inte hoppet levande.

I stället behöver vi hålla fast vid Bibelns sanningar, och tala ut dem mer än någonsin. Jesus är herre, oavsett vad någon mänsklig president i öst eller väst tar sig för. Gud är fortfarande den som håller världens öde, och våra liv, i sin hand. Gud är inte orolig för att tappa kontrollen över universum utan är fullt kapabel att sköta sin värld.

Vad spelar våra små renoveringsprojekt eller karriärstegar för roll jämfört med att tala hopp och helande in i människors hopplöshet och sår?

—  Henrik Steen

Guds folk i Gamla testamentet såg många riken komma och gå. Det mäktiga assyriska riket behärskade hela Mellanöstern och hotade det lilla judiska riket. Det verkade regera för evigt. Men det gick under när det babyloniska riket tog över och blev ännu större och mäktigare. Snart ersattes det också av det persiska riket, som följdes av Alexander den stores grekiska rike, och romarriket. Rikena blev större och större, men alla är i dag borta.

Profeten Daniel fick en syn när han var fånge i det babyloniska riket: “I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras” (Dan 7).

Det är detta vi måste hålla fast vid. Jesus rike är för evigt, och han har all makt. Därför behöver vi inte vara rädda utan kan med förtröstan lägga våra liv och vår framtid i hans hand. Och då kan vi tydligt ta avstånd från osund spekulation om tidstecken på Jesus återkomst. Vårt hopp är ju att Jesus kommer tillbaka, vilket är en central del av kristen tro, inte när eller hur han kommer tillbaka.

Det andra perspektivet, som vi behöver lika mycket som det första, är att världshändelserna kan påminna oss om vad som bör vara vårt centrum. Vi som kristna i västvärlden lever ett bekvämt liv med politisk och religiös frihet, ekonomisk trygghet och inga större hot mot våra liv och vår trosutövning. Har vi inte vaggats in i en skön slummer, där vi kanske levt ett fint och mysigt liv precis som alla andra runt omkring oss, fast med en lite religiös krydda av kristen tro?

Om det är så måste vi låta de senaste årens händelser väcka oss. Pandemin, kriget i Europa och en kommande ekonomisk osäkerhet kan bli signaler som får oss svenska kristna att fråga vad som egentligen är viktigt i våra liv. CS Lewis klassiska citat kan få tala till oss i dag: “Gud viskar till oss i våra nöjen, talar till oss i vårt samvete, men ropar i våra smärtor; det är hans megafon att väcka en döv värld.”

När vardagen skakas om är inte målet som kristen att få komma igenom krisen så att vi får slumra igen, utan att vakna till ett meningsfullt liv för Jesus. Vad spelar våra små renoveringsprojekt eller karriärstegar för roll jämfört med att tala hopp och helande in i människors hopplöshet och sår? Vår värld behöver goda nyheter om Jesus, evangeliet om Guds frälsning genom korset och uppståndelsen, mer än någonsin.

Båda dessa perspektiv är nödvändiga. Jesus är herre och vi behöver inte vara oroliga för världens framtid, den tillhör Gud. Och vi behöver låta världshändelserna väcka oss till att leva för det som är verkligt viktigt. Om vi kan hålla båda dessa sanningar levande samtidigt kan vi vara sunda, trygga och vakna kristna lärjungar.

Så, kommer Jesus snart? Ja, det tror vi som kristna. Det har vi trott i snart 2 000 år. Inte på grund av krigshändelser eller pandemier, utan för att Jesus sa det. Till dess är vårt uppdrag att tala om Jesus, till alla stammar, språk, länder och folk, så att alla dessa blir representerade inför Guds tron en dag. Han är herre över världen och ska en dag komma tillbaka för att ställa allt till rätta. Han ska göra upp med all ondska och döma med fullkomlig rättvisa och kärlek. Det är den dagen vi vill leva för. Den är vårt hopp.

Fler artiklar för dig