Debatt

Kyrkans uppgift är att måla Kristus för en värld som saknar skönhet

Replik. I karismatiken finns kreativa impulser. Anden manar fram ett gott uttryck. Jag hoppas att våra församlingsmiljöer kan stimulera till konstnärskap och också ge det möjligheter genom utställningar och liknande, skriver Daniel Alm.

Bilden: Pingstkyrkan i Skänninge (2018).

Jag är tacksam för att konstnären Janeric Johansson (18/3) och textilkonstnären Karin Hedberg (2/4) i två debattartiklar lyft fram behovet av det konstnärliga och visuellt uttryckliga i våra kyrkliga miljöer. I artiklarna förs också fram några frågor som jag ska försöka att besvara.

Teologen Daniel Castillo beskriver pingströrelsen som något annat än evangelikal tro med tillägget av tungotal. Han menar i stället att det erfarenhetsbaserade i pingstteologin innebär ett vårdande av en långtgående och historisk kristen fromhetstradition av andlig fördjupning men att den ändå är sin egen fåra i kristenheten.

Hänförelsen och hängivenheten som också får komma ut i uttrycksfullhet bärs i något annat än trosbekännelser och form. Möten mer än gudstjänst, tält mer än tempel, erfarenhet mer än kognition, rörelse mer än institution.

Det finns alltså en kraftig och djupgående ådra i våra miljöer som i sitt bästa läge leder till förundran som väcker kreativitet. Ett slags heliga känslor som omvandlas till tjänst och tjänande också utanför kyrkans byggnader.

Samtidigt som vår rörelse har starka inslag av att erfara kristen tro har vi också haft en avoghet till att försöka avbilda gudomen eller helgon. Exempelvis är ikoner inte något inslag som kännetecknar oss.

Prydnaden och föremål för tillbedjan ska inte vara det yttre, ändå finns en öppenhet för det färgstarka. Det finns alltså en dubbelhet i pingströrelsen när det gäller det visuella.

—  Daniel Alm

Själv äger jag inte någon frimärksskjorta och den församling jag är pastor i har inga ljusbärare. Inom pingströrelsen har vi haft korset och ofta namnet Jesus i bokstäver på talarstol eller fondvägg. Prydnaden och föremål för tillbedjan ska inte vara det yttre, ändå finns en öppenhet för det färgstarka. Det finns alltså en dubbelhet i pingströrelsen när det gäller det visuella. Till detta kan läggas den tekniska utvecklingen.

I dag betalas stora summor för digitala konstverk, så kallade NFT (non-fungible token), en teknik för att tillgodose att digital konst inte kan kopieras. Pingströrelsen är en del av väckelserörelsen som alltid sökt att vara en del av sin samtid i sitt uttryck. Under senare år har vi aktivt sökt att uppmuntra till mer kreativitet. Exempelvis var detta temat för Pingst Ledare hösten 2021 som samlade över 2 000 volontära ledare i våra församlingar. En konstnär och församlingsplanterare var talare tillsammans med en kulturredaktör från Svenska Dagbladet.

I karismatiken finns kreativa impulser. Anden manar fram ett gott uttryck. Jag hoppas att våra församlingsmiljöer kan stimulera till konstnärskap och också ge det möjligheter genom utställningar och liknande. När det gäller våra kyrkors utsmyckning hoppas jag att de hålls välkomnande och ordnas med stil även om jag inte tror att man ska bedöma pingstkyrkornas utseende utifrån historiska kyrkors inredning av byggnader.

Det konstfulla är en viktig del av Andens mångfaldiga verk för att dra alla till Kristus.

—  Daniel Alm

Vår väg är en annan där karismatiken och moderniteten som alltid kännetecknat väckelserörelserna finner sitt uttryck också i dag. Det är fullt möjligt att konst inspirerad från en pingstförsamling märks i betongtunnlar och på skateparker, på nätforum och så klart också i församlingsmiljön.

Fjodor Dostojevskij skrev om att skönhet ska frälsa världen, den skönhet som är förenad med kärleken. I detta utåtriktade perspektiv kan den karismatiska kyrkans konst finna sitt utflöde. Det kan synas motsägelsefullt, men det sparsmakade i våra kyrkors byggnader kan ge inspiration till det färgstarka och kraftfulla utåtriktade fokuset att förmedla skönhet till världen.

Det berättas om den finske pingstevangelisten Niilo Yli-Vainio att han vid ett tillfälle bad till Gud och frågade om vad hans uppdrag skulle vara. Han ska då ha uppfattat Guds svar i en inre uppmaning att måla Kristus med sin förkunnelse.

Det är kyrkans uppgift att på så många sätt som det är möjligt måla Kristus för en värld som i alltför stor utsträckning saknar skönhet. Jag hoppas att den tid som ligger framför ger många goda uttryck för den förundran mötet med Kristus ger. Det konstfulla är en viktig del av Andens mångfaldiga verk för att dra alla till Kristus.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig