Debatt

Hetsig kampanj för att visa vad partiet Nyans ”egentligen” står för

Replik. Samhället har gått så långt till höger i utvecklingen att ett parti som bildats på antirasistiska grunder anklagas för rasism och misstänkliggörs på grund av föreställningen att just muslimer inte kan ha ett demokratiskt sinnelag, skriver Sead Busuladzic, partiet Nyans.

Partiet Nyans är en nödvändig ventil för att inkludera och visa att Sverige och Europa är mycket mer mångfacetterat än vad de exkluderande krafterna vill att det ska vara, skriver Sead Busuladzic.

Det är viktigt att granska och kritisera, men även att nyansera. I debattinlägget av Kjell O Lejon som Dagen publicerade saknas det tyvärr nyans. Lejon inleder med att prata om ett “judeo-kristen kultursfär” där han radar upp värderingar som utgör ett europeiskt kulturellt arv. Denna beskrivning av Europa hör man allt oftare i olika kretsar, särskilt på högerkanten, men den är djupt problematisk, ytlig och exkluderande.

Man väljer att blunda för andra kulturella influenser i den europeiska kulturella utvecklingen, där vi bland annat har en renässansperiod som hade varit omöjlig utan den muslimska närvaron på den europeiska kontinenten. Man väljer ofta att bortse från att islam, likaväl som kristendom och judendom, har varit närvarande i Europa. I Spanien hade man en högt utvecklad kultur där alla dessa tre stora religioner samverkade och varifrån många idéer utvecklades och spreds. Detta ledde till en utformning av de människovärden som vi har i dag.

Man glömmer också bort att islam funnits i Europa i flera hundra år innan Sverige blev kristet, ett land som fortfarande i dag är starkt påverkat av fornnordisk religion i sin mentalitet. Man väljer också att bortse från den långa närvaron av Osmanska riket på den europeiska kontinenten, något som har lett till att vi har europeiska ursprungsbefolkningar som har islam som religion och som har varit en naturlig del av Europas historia och utveckling – exempelvis bosniaker, som jag själv tillhör.

Det är ingen som säger att denna samvaro varit helt oproblematisk, särskilt med folkmordet i Srebrenica i färskt minne. Men man glömmer ofta att det är hur man väljer att se på varandra som är avgörande. Det spelar stor roll för de toleranta perioderna av samlevnad. Detta är en viktig komponent för att förstå inte bara hur man har levt tillsammans och lärt sig från varandra i olika perioder, utan också för hur man kan utveckla en framtid med samförstånd och samarbete.

Varför ska Israel ha en specialställning och få gå fri från kritik?

—  Sead Busuladzic, partiet Nyans

Tyvärr valde Kjell O Lejon en väldigt exkluderande ingång för att därefter fortsätta på samma linje när han valde ut en punkt som visar vad han egentligen ville säga. Genom att skönmåla Israel och försöka utmåla alla som kritiserar en ockupationsmakt som antisemiter blir det mer tydligt varför han valde just den linjen.

Häromdagen avrättade denna Mellanösterns “enda demokrati” den kristna kvinnliga journalisten Shireen Abu Akleh och visade återigen sitt brutala ansikte genom att inte ens låta de sörjande begrava henne i fred. Om det inte var nog så kan man tillägga att Israel dödat 46 palestinska journalister sedan år 2000 utan att man har utrett deras död på ett tillfredsställande sätt och svenska journalistförbundet vill nu med internationella journalistfederationen anmäla Israel för krigsbrott.

Visserligen lever israeler i relativ frihet och högre demokratisk öppenhet, men det är inte det vi pratar om utan den 74-åriga ockupationen som har förvandlat palestiniers liv till ett fängelse. Miljoner människor lever under omänskliga förhållanden så att Israel ska kunna vara “Mellanösterns enda demokrati”. Denna “frihet” har kostat palestinier en normal framtid och omvärlden väljer att blunda för det.

Att man samtidigt inför sanktioner mot Ryssland och andra länder som bryter mot mänskliga rättigheter visar bara på det enorma hyckleriet. Varför ska Israel ha en specialställning och få gå fri från kritik, som Israels så kallade vänner gärna kallar antisemitism? Om man är vän till någon så borde man även våga säga obekväma sanningar.

Partiet Nyans vågar säga sanningen inte bara i denna fråga, men även i andra mer eller mindre känsliga frågor. Det är därför som det har varit så stor uppmärksamhet kring partiet. Den granskning som efterfrågas av partiet Nyans har inte uteblivit – det har närmast drivits en hetsig kampanj för att visa vad vårt parti “egentligen” står för. Denna kampanj har drivits med förtal och smutskastning, något som lett till flera stämningar för grovt förtal.

Samhället har gått så långt till höger i utvecklingen att ett parti som bildats på antirasistiska grunder anklagas för rasism och misstänkliggörs på grund av att det finns en föreställning om att just muslimer inte kan ha ett demokratiskt sinnelag. Det är precis det som är problemet med det exkluderande narrativ som tyvärr dominerar dagens politiska klimat.

När det gäller partiet Nyans väljer man inte att lyssna på vad som sägs utan på vem som säger det. På grund av detta har det blivit många missuppfattningar och feltolkningar som visar på att mer nyans behövs i debatten. Partiet Nyans är därför en nödvändig ventil för att inkludera och visa att Sverige och Europa är mycket mer mångfacetterat än vad de exkluderande krafterna vill att det ska vara.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig