Debatt

Vill Liberalerna alltså stänga Oxford, Harvard och Yale?

Liberalerna kallar John Locke för “Liberalismens fader”. Locke utbildades själv först på Christ Church College och blev sedan lärare på Oxford - båda skolor med kristen grund, skriver Timoteus Lind.

Jag vet inte om det är mest irriterande, komiskt eller smickrande, men det verkar som om konfessionella skolor kommer att bli en huvudrollsinnehavare i valrörelsen. Nu har Liberalerna spelat ut ett politiskt akrobatnummer där de helt plötsligt ska stänga ner oklanderliga skolor.

Senast i maj stängdes ytterligare två muslimska skolor. Nu finns det nästan inte några muslimska konfessionella skolor kvar i praktiken; alltså slår detta förslag direkt och hårt mot främst kristna skolor.

Gymnasiet som jag är rektor vid har precis fått resultatet från en tre dagar lång inspektion där Skolinspektionen genomförde en “midnattsräd” och intervjuade en lång rad elever och i princip alla lärare.

Vi har nu fått veta att vår värdegrund är oklanderlig och att naturvetenskapslärarna är vetenskapliga. Ganska ironiskt, med tanke på att båda intervjuade NO-lärare har doktorerat.

Dessutom ska svensk skolas värdegrund baseras på just “kristen tradition och västerländsk humanism”, enligt läroplanen. Vilka kan göra det bättre än just kristna skolor? Skolor som faktiskt högtidlighåller och firar våra kristna högtider och vårt tusenåriga arv av kristen skola i Sverige.

Att bedöma någon annans värdegrund är lite som att bedöma någon annans musiksmak. Logiken blir att om du tycker om samma musik som jag, har du bra musiksmak. Delar du min världsbild, är du en god människa.

Senast ett europeiskt land förbjöd judiska och kristna skolor var det i just Tyskland, när nazisterna tagit makten.

—  Timoteus Lind

Hela den västerländska universitetshistorien kryllar av kristna skolor. I Sverige har vi – måhända kan vi skylla på vårt socialistiska arv – gjort ett problem av något som är helt oproblematiskt i resten av västvärlden. I Tyskland, till exempel, kontrollerar myndigheterna att skolor som uppgett att de är “kristna” är tillräckligt kristna. Man får inte kalla en skola kristen om det inte finns tillräckligt tydliga kristna inslag i utbildningen.

Senast ett europeiskt land förbjöd judiska och kristna skolor var det i just Tyskland, när nazisterna tagit makten. Det är skälet till att barnkonventionen, som skrevs av de segrande länderna efter andra världskriget, så tydligt ger föräldrar rätt att låta sina barn gå på skolor som representerar deras religion.

Låt oss titta lite närmare på vad våra mest värderade och respekterade universitet har för värdegrund, motto och logga. Ibland kan det vara nyttigt att höja blicken lite. Låt mig ge några exempel:

  • Harvard: Det ursprungliga mottot var “Everyone shall consider as the main end of his life and studies, to know God and Jesus Christ, which is eternal life.”. Senare ändrades det till “The glory of Christ”. För att numera vara “Veritas, sanningen”, som en påminnelse om att sanningen ytterst finns hos Gud.
  • Oxford: “Dominus illuminatio mea” – Herren är mitt ljus
  • Cambridge: “Hinc lucem et pocula sacra” – Härifrån ljus och heliga klunkar. Cambridges logga består av ett stort kors och fyra Lejon av Juda
  • Princeton: Loggan är en sköld med orden “Vet Nov Testamentum” – Nya & Gamla testamentet” i en uppslagen bibel. Undertill finns en fana på vilken det står “Dei sub nimine viget”, det vill säga: Under Guds kraft blomstrar hon.
  • Yale: “Lux et Veritas” – Ljus och sanning

Hur många nobelpristagare har inte gått på någon av dessa kristna skolor?

Utbildning och kristendom har alltid gått hand i hand. Det är inte en slump att all mission i Afrika började med att man först byggde en skola, för att därefter bygga en kyrkolokal. Ända sedan Martin Luthers dagar (som själv var professor) har kyrkan arbetat för att utbilda folket.

Varför kämpar vissa partier mot något som fungerar? Uppenbarligen ger dagens lagstiftning goda möjligheter att stänga ner friskolor som inte fungerar; en hel rad muslimska friskolor har ju stängts ner senaste åren. Liberalernas senaste politiska utspel är alltså att stänga skolor som Oxford, Harvard och Yale!

I dag är det fler elever som är hemmasittare på dagarna än som går till en kristen friskola. Ta tag i det stora och växande problemet med hemmasittarna i stället. Där finns elever som verkligen lider och behöver samhällets stöd.

Det amerikanska universitetet Stanford rankas som världens tredje bästa. Deras motto är “Die Luft der Freiheit weht” – Vindar av frihet blåser, ett motto som försvarade Martin Luther. Tyvärr kan man knappast uppleva några vindar av frihet utan snarast ett förtryck från den svenska regeringen – och nu Liberalerna – i denna fråga.

Varje försök att styra medborgarnas religion, tankar eller värderingar riskerar alltid att sluta i ett förtryck. Tidigare har både Hitler och Stalin förbjudit judiska och kristna skolor, i dag är det bara Belarus som har någon form av förbud. Är det verkligen sådana förebilder som svensk skola ska ha?

Liberalerna kallar John Locke för “Liberalismens fader” på sin hemsida. Locke utbilda­des först vid Christ Church College och blev sedan lärare vid Oxford. Två skolor grundade, och fortfarande vilande, på kristen tro – något som Liberalerna nu underkänner och skulle stängt ner om de låg i Sverige.

Liberalerna är i sanning inte särskilt liberala. John Locke vänder sig i sin grav … eller snarare suckande skakar på huvudet i himlen.

Fler artiklar för dig