Debatt

Att konsumera porr är egentligen ett uttryck för längtan efter närhet

Det är dags att börja prata mer om sunt sex och mindre om pornografi. Mer om verklig intimitet med Gud och mindre om den falska intimitet som pornografi ger, skriver Johanna Lindhult och Christian Edlund.

I arbetet på Frälsningsarméns verksamhet Starta om möter vi gång på gång människor som berättar om sin kamp med pornografi eller sexmissbruk. Det är frågor som kyrkan under lång tid duckat för men som vi nu börjat våga prata om. Och det gör så stor skillnad för människor när de vågar prata öppet om det “förbjudna” och faktiskt vara helt ärliga.

I flera artiklar på senare tid, bland annat i Dagen, har man kunnat läsa om vikten av att lyfta farorna med pornografi. Och det är viktigt. Men, när vi diskuterar sex och pornografi hamnar vi lätt i ett av två diken. Det ena diket kan vara att endast prata om det negativa och skadliga med pornografi, och det andra diket kan vara att ducka och inte prata om det alls.

Vår erfarenhet är att en orsak till att människor söker sig till pornografin är att de egentligen söker efter något annat, nämligen närhet och gemenskap. Här har vi som tillhör den kristna kyrkan en viktig roll att fylla. Kyrkan kan erbjuda en fantastisk plats där man får både möta Guds nåd, ta del av den sanning som finns i Jesus och uppleva en intim relation med Gud.

Hur kan vi prata om dessa tuffa frågor utan att uppfattas som “moralister”? Ett sätt är att tala mindre om hur farligt det är med pornografi och mer om vad sex är tänkt att vara: något vackert och fint.

Något av det första vi behöver göra är att be varandra om förlåtelse för att vi inte har vågat prata om elefanten i rummet utan har skambelagt vår sexualitet.

—  Johanna Lindhult och Christian Edlund

Många förknippar ordet intimitet med den sexuella akten, men vi skulle vilja lyfta detta ord till en annan nivå. Kan det vara så att vad vi egentligen längtar efter är det som bara Jesus själv kan ge oss? Existentiell bekräftelse, villkorslös kärlek och en intimitet som går långt djupare än kroppslig närhet någonsin kan.

Vi som verkar inom den kristna kyrkan behöver kunna bemöta och samtala om alla de frågor ungdomar och medlemmar ställer. Många ställer ärliga frågor om till exempel självsex – är det en synd eller inte – eller om man måste avstå från sex före äktenskapet. Dessa, och många andra svåra och känsliga frågor, måste vi våga prata om utan att därmed placera varandra i fack av att vara antingen liberala eller fundamentalister.

När vi lär oss att leva i en intim relation med Gud kommer vi också upptäcka att sann intimitet inte först och främst handlar om sex och njutning utan om sårbarhet och om mod att våga uttrycka sina innersta behov för en annan människa.

För att kunna ta oss an dessa frågor behöver vi som kyrka:

1. Leva i ödmjukhet

Något av det första vi behöver göra är att be varandra om förlåtelse för att vi inte har vågat prata om elefanten i rummet utan har skambelagt vår sexualitet. Vi behöver förstå att det inte är pornografin som är det största problemet.

2. Hitta sunda forum

Vi behöver skapa mötesplatser där människor kan våga öppna sina hjärtan. Vi behöver sätta ord på kampen vi har inom oss.

I första Johannesbrevet 1:9 kan vi läsa: “Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.” Vi behöver erbjuda forum där det känns tryggt att prata om det vi “egentligen” längtar efter. Och där Jesus kan hjälpa oss när vi lever i ljuset med varandra.

3. Utbilda ledare som vet vad de pratar om

Bibeln säger att om en blind leder en annan blind så faller de båda i gropen (Matteus 15:15). Därför behöver kristna ledare få mer kunskap om hur man respektfullt pratar om sex på biblisk grund, men även kunskap om hur pornografi påverkar oss. Då kan de känna sig trygga när dessa samtal väl kommer och vara till gott stöd och hjälp.

4. Forma grupper som ber

Inom Starta om-projektet samlar vi grupper av både män och kvinnor som möts vecka efter vecka, lyssnar in och stöttar varandra i att bli fria från pornografi. Det finns en stor kraft i detta. Parallellt finns en annan bönegrupp som ber för att alla som söker stöd ska få möta intimiteten hos Jesus för att sedan lära sig hantera intimitet från en annan människa.

5. Våga fråga andra

Det här är universella frågor som vi behöver kunna prata om över samfundsgränserna även om vi har lite olika teologiska uppfattningar. Vi kan enas kring att vi vill göra något för dem som brottas med pornografi och dess skadeverkningar. Vi har en gemensam fiende och det finns en styrka i att vi är olika och att vi kan stötta varandra och ge varandra input från olika sammanhang.

Det är dags att börja prata mer om sunt sex och mindre om pornografi. Mer om verklig intimitet med Gud och mindre om den falska intimitet som pornografi ger. När vi inser att det finns djupare saker bakom porrkonsumtion kommer vi till slut våga öppna på locket.

Vi tror att vi som kyrkor kan stötta varandra och ge varandra verktyg som hjälper oss att hjälpa varje unik människa som längtar efter närhet och gemenskap.

Därför vill vi uppmuntra till att våga ta denna fråga på allvar. Låt oss skapa platser där vi får prata med varandra om livets tuffa frågor. Låt oss prata om det som är svårt. När vi lever i ljuset har vi gemenskap med Gud och med varandra.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig