Debatt

Att lyfta fram Turinsvepningen kan öka sannolikheten för en väckelse

Eftersom Turinsvepningen är det mest konkreta belägget för kristendomen skulle den kunna fungera som en katalysator för att intressera folk för den historiska evidensen för kristendom, skriver S M Sabbag, Dale Glover och S J Thomason.

Turinsvepningen är en svepning som historiskt har tillskrivits som Jesu Kristi begravningssvepning, men den fick mycket kritik under 1900-talet. Trots otaliga försök att falsifiera Turinsvepningen under det förra seklet är evidensen fortfarande så stark att den bör användas som stöd för kristendomen. Därför bör man lyfta fram Turinsvepningen.

Det finns flera skäl varför man bör acceptera Turinsvepningen som äkta. För det första dateras den till det första århundradet enligt den senaste dateringen som publicerades 2022 i en referentgranskad vetenskaplig artikel. För det andra verkar Turinsvepningen ha spår av en sorts kalksten som bara fanns i Jerusalem och en sorts pollen som bara fanns i Israel, vilket ger en fingervisning till dess geografiska ursprung.

För det tredje har Turinsvepningen egenskaper som stämmer med korsfästelsen i Nya testamentet. Turinsvepningen innehåller riktigt blod från en människa, vars sår är i linje med såren från ett korsfästelseoffer med en törnekrona. Det finns inget som tyder på att människans ben är brutna och Jesu ben var inte heller brutna. Människans handleder – inte handflator – var genomborrade, vilket är i linje med dagens kännedom om hur romarna utförde korsfästelser.

Om en person identifierar sig som agnostiker, då bör personen bli en agnostiker som lutar mot kristen tro, eftersom kristendomen är religionen med det bästa evidensläget.

—  Debattörerna

För det fjärde är Turinsvepningen inte en målning. Pigment, pulver, skiktning, fotosensibilisatorer och silver saknas. Gul oxidering finns däremot där, vilket innebär att målarfärg saknas. Bilden i Turinsvepningen är riktningslös, vilket betyder att det inte finns några penseldrag där. Turinsvepningen innehåller tredimensionell information och fotografisk negativitet, vilket inte kan replikeras med målarfärg.

Om man börjar lyfta fram Turinsvepningen kan det öka sannolikheten för en väckelse, antingen via Turinsvepningen själv eller genom att öka intresset för den historiska evidensen för Jesu uppståndelse. Enligt den före detta ateistiska (numera kristna) akademikern Holly Ordway räcker det inte att bara ha evidensen på sin sida: man måste även göra folk intresserade av att förkovra sig i evidensen. Eftersom Turinsvepningen är det mest konkreta belägget för kristendomen skulle den kunna fungera som en katalysator för att intressera folk för den historiska evidensen för kristendomen. Turinsvepningen fick agnostikern Joe Marino att återvända till kristendomen.

Vi vill poängtera att den historiska evidensen för Jesu uppståndelse fortfarande är stark, även utan Turinsvepningen. Den judiska forskaren Pinchas Lapide accepterade Jesu uppståndelse på grund av den historiska evidensen. Lapides slutgiltiga hållning var att folk behöver Jesus för att komma till himlen. Den svenska historikern Dick Harrison accepterar att apostlarna var trovärdiga.

Om en person identifierar sig som agnostiker, då bör personen bli en agnostiker som lutar mot kristen tro, eftersom kristendomen är religionen med det bästa evidensläget och därmed den högsta sannolikheten i jämförelse med de övriga världsreligionerna. Före detta ateistiska akademikern Antony Flew har sagt: ”Evidensen för uppståndelsen är starkare än för påstådda mirakel i någon annan religion”. Men om man även skulle inkludera Turinsvepningen, då skulle evidensen för Jesu uppståndelse bli ännu starkare i jämförelse.

Fler artiklar för dig