Debatt

Ska kristna tvingas ange kristna?

Slutreplik. Jesu ord om att vi ska behandla andra människor som vi själva vill bli behandlade innebär att vi omöjligen kan utvisa någon annan till förföljelse, skriver nio representanter för nätverket #rättilltro.

Ska alltså kristna utvisas till att förföljas i talibanernas Afghanistan? Det är vad riksdagsledamoten Alexander Christiansson (SD) i praktiken argumenterar för när han i sin replik till oss för fram åsikten att alla papperslösa i Sverige ska utvisas och att offentligt anställda ska medverka till det genom att informera om – det vill säga ange – papperslösa till Polisen.

Vi pekade i vår debattartikel på problemet med att många papperslösa har fått felaktiga avslag av Migrationsverket och därmed utsätts för livsfara om de utvisas. Att så är fallet är väldigt uppenbart: Migrationsverket har flera gånger ändrat sitt beslut och gett asyl till personer som de tidigare ville utvisa, och Sverige har vid åtskilliga tillfällen blivit fälld av FN för att utvisa människor till tortyr.

Vi känner dessutom till åtskilliga kristna konvertiter som är döpta och engagerade i våra församlingar som har fått höra från Migrationsverket att de inte är kristna på riktigt och ska utvisas till länder där kristna förföljs, såsom Afghanistan och Iran.

Det är inte bara ett brott mot de mänskliga rättigheterna, utan även mot den allra mest grundläggande moraliska princip som den västerländska civilisationen vilar på: Den gyllene regeln.

—  Nio representanter för nätverket #rättilltro

Christiansson menar nämligen att vår kritik av att Migrationsverket ger felaktiga avslag på asylansökan mycket väl “kan vara fullt legitim”, men hävdar ändå att “När en myndighet fattar beslut i enlighet med svensk lag måste det vara varje offentlighetsanställds skyldighet att se till att beslutet verkställs”. Det vill säga, även när konsekvensen av att utvisa papperslösa såsom kristna konvertiter blir att de torteras, förföljs och dödas så ska det ske – och varje lärare, sjuksköterska och bibliotekarie i hela landet har en skyldighet att se till att det blir av.

Vi hoppas att det blir tydligt för alla Dagenläsare att detta alltså är SD:s position. Redan för ett år sedan släppte SD dokumentet “Lägst invandring i Europa” som tydliggjorde att de vill vägra asyl till alla asylsökande som konverterar till en annan religion utanför ursprungslandet, något vi larmade för i tidningen Sändaren. Christianssons debattartikel visar att SD fortfarande inte vill agera för att skydda konvertiter utan tvärtom utvisa dem till förföljelse.

Hur kan en politiker som själv bekänner sig till kristen tro vilja utvisa sina bröder och systrar till tortyr och död? Christiansson motiverar det genom att hävda att vi inte förstår “komplexiteten i frågorna” och hänvisar till en (1) pastor som sagt till honom att 90 procent av konvertiterna inte är genuina. Men detta motsägs av de två forskningsbaserade konvertitutredningarna från 2019 och 2021 som visade den raka motsatsen: Åtminstone 89 procent av de hundratals asylsökande konvertiter som omfattades av utredningarna är genuina, döpta och församlingsaktiva kristna.

Konvertitutredningarna visade också att anledningen till att så många konvertiter får avslag trots att de har en genuin kristen tro är att Migrationsverket använder sig av godtyckliga, ovetenskapliga och rättsosäkra metoder för att avgöra kristen tro som inte används någon annanstans.

Migrationsverket har bland annat argumenterat för att man inte är kristen om man inte kan säga vad som står i Matteus 10:34 utantill, inte kan redogöra för konflikten på Nordirland eller inte kan redogöra för Martin Luthers liv. Inte heller om du inte kan beskriva en allhelgonagudstjänst i detalj, tror att Svenska kyrkan missionerar, tror att Nya testamentet inte är “mycket kvinnofientligt” eller besöker två olika församlingar.

SD:s linje är alltså att alla de som fått avslag på dessa grunder ska utvisas. Därtill vill de att alla offentligt anställda ska ha en “skyldighet” att medverka till detta. Kristna lärare, sjuksköterskor och socialarbetare ska alltså i SD:s Sverige tipsa polisen om kristna papperslösa så att de kan utvisas till länder som Afghanistan. Det vore helt oacceptabelt.

Tyvärr har regeringen gått med på SD:s krav att utreda en sådan lag. Vi kräver att utredningen aldrig utmynnar i en lag och att problemet med felaktiga utvisningar snabbt åtgärdas med de systemändringar vi föreslog i vår förra debattartikel. Ju längre problemet med felaktiga avslag fortgår, desto fler människor utvisas till förföljelse och lidande.

Det är inte bara ett brott mot de mänskliga rättigheterna, utan även mot den allra mest grundläggande moraliska princip som den västerländska civilisationen vilar på: Bibelns gyllene regel. Jesu ord om att vi ska behandla andra människor som vi själva vill bli behandlade (Matt 7:12) innebär att vi omöjligen kan utvisa någon annan till förföljelse – för vem av oss skulle vilja bli tvångsförflyttad till ett land där vi riskerar tortyr eller död?

Av representanter för det kristna nätverket #rättilltro:

Daniel Berner, diakonikonsulent, Svenska alliansmissionen

Kim Brynte, pastor, Evangeliska frikyrkan

Micael Grenholm, doktorand i kyrkohistoria

Maria Gustin Bergström, pastor, pingströrelsen

Robert Johansson, pastor, trosrörelsen

Marcus Lind, pastor, Equmeniakyrkan

Christian Mölk, pastor, pingströrelsen

Carolina Nilsson, officer/pastor, Frälsningsarmén

Urban Widholm, entreprenör och asylaktivist

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar