Debatt

Gårdsförsäljning skulle stjäla resurser från bekämpningen av kriminaliteten

Förutom att folkhälsan riskeras skulle ett genomförande av gårdsförsäljningsutredningens förslag belasta det svenska rättssystemets alla instanser, skriver fem representanter för IOGT-NTO.

Samma dag som en trettonåring hittas mördad väljer regeringen att berätta att de går vidare med processen att genomföra förslaget om så kallad gårdsförsäljning. Vi vill väcka frågan om det är en rimlig prioritering. Ett införande av gårdsförsäljning vore komplicerat och skulle stjäla resurser från de delar av samhället som behöver fokusera på att våra barn och unga är trygga och inte rekryteras till eller blir hotade av kriminella gäng.

Först bör sägas att oavsett hur ett förslag för gårdsförsäljning utformas så kommer vi inte runt det faktum att det hotar Systembolagets monopol. Utan monopol får vi en ökad alkoholkonsumtion och då riskeras folkhälsan. Detta ensamt borde räcka för att inte gå vidare med förslaget. Men utöver det finns ett annat faktum som oroar.

Gårdsförsäljning är ett juridiskt komplicerat ärende som inte bara utmanar vårt alkoholmonopol utan också EU:s grundläggande handelsregler. Att gå vidare med förslaget innebär en utmanande och snudd på omöjlig jakt på en utformning som EU-kommissionen kan acceptera.

Det rimliga i nuvarande läge är därför att befintliga och eventuellt nya resurser riktas mot att snabbare kunna hantera de verkliga samhällsproblemen.

—  Debattörerna

Det kommer att ta stora resurser i anspråk från såväl justitiedepartementet som socialdepartementet, och motsvarande utskott om ärendet kommer vidare till riksdagen. Det är precis samma tjänstemän och politiker som är centrala för att lyckas stoppa gängkriminaliteten i Sverige.

Ett genomförande av gårdsförsäljningsutredningens förslag innebär även det en konkurrens om resurser. Utredningen föreslår bland annat nya uppgifter för polisen. Göteborgs tingsrätt är en av remissinstanserna som svarat på utredningens förslag och påpekat att en eventuell implementering av gårdsförsäljning kommer ta stora resurser i anspråk från Polismyndigheten. Polisen ska yttra sig över varje ansökan och ska på samma sätt som vid försäljning av folköl ha ett tillsynsansvar över försäljningen.

En anledning till att vi vet att ett införande skulle bli en belastning på de rättsvårdande myndigheterna är att vinproducenter i andra länder redan har påpekat att nuvarande förslag diskriminerar dem på den svenska marknaden. De antyder att de kommer att vilja utmana den svenska lagstiftningen vilket skulle innebära att komplicerade processer skulle belasta det svenska rättssystemets alla instanser.

Bilden bekräftas av förvaltningsrätten i Malmös remissvar, i vilket de tydligt skriver att en helt ny rättspraxis kommer behöva arbetas fram, och att det inte ryms inom befintliga resurser. Även kammarrätten i Stockholm är tydliga med att gårdsförsäljning skulle öka deras arbetsbörda, eftersom det är svårbedömda frågor.

Dessa är bara några av de instanser vars arbetsbörda skulle öka vid ett införande av gårdsförsäljning. Vi menar att förslaget också kommer påverka kommuner, regioner och länsstyrelser som alla är viktiga aktörer i arbetet mot gängkriminalitet och i det brottsförebyggande arbetet som just nu kämpar under mycket pressande förhållanden.

IOGT-NTO vädjar till Jakob Forssmed och Gunnar Strömmer att värna folkhälsan och koncentrera sitt fokus på barn och ungas rätt till en trygg uppväxt. Det rimliga i nuvarande läge är därför att befintliga och eventuellt nya resurser riktas mot att snabbare kunna hantera de verkliga samhällsproblemen som gängkriminalitet. Inget annat kan vara viktigare.

Fler artiklar för dig