Debatt

Vi kan vara med i samma församling trots olika dopsyn

Replik. Vi har noggrant mejslat fram en formulering som gör att vi inte behöver ta ställning till barndopet som sådant, men ändå kan välkomna dessa syskon som medlemmar i vår församling, skriver Clas Newman.

Erling Medefjord kommenterar i Dagen den 24 oktober förslaget till nya stadgar i Filadelfia Stockholm. Han ger en viktig beskrivning av baptismens historia och ett värdefullt försvar av den baptistiska dopsynen. Hans vilja att “värna församlingens nuvarande praxis som bygger på Nya testamentets lära”, delar Filadelfias församlingsledning fullt ut. Vi är en pingstförsamling med en baptistisk dopsyn eftersom vi är övertygade om att det är en biblisk dopsyn.

Därför blir det lite märkligt när dessa argument används emot vårt förslag till ändring i församlingens stadgar. Vi föreslår inte någon ändrad dopsyn och heller inte någon ändrad praxis eller förkunnelse gällande dopet. Vi tror på, står för, praktiserar och förkunnar de troendes dop.

Den fråga vi brottats med de senaste åren gäller inte dopsyn utan vilka som får vara medlemmar i församlingen, närmare bestämt om vi kan dela församlingsgemenskap med dem som kommer från ett sammanhang med en annan dopsyn än vår. På denna fråga har vi svarat ja och därefter försökt forma ett förslag till nya stadgar som så tydligt som möjligt visar vår övertygelse om troendedopet och vår öppenhet mot dem som inte delar vår övertygelse.

Vi vill stå upp för vår egen övertygelse samtidigt som vi ödmjukt respekterar andras övertygelser och generöst öppnar vår gemenskap för fler.

—  Clas Newman

Bakgrunden är en verklighet där det inte längre är vattentäta skott mellan olika kyrkotraditioner utan en betydligt större ekumenisk öppenhet på det personliga planet än för några decennier sedan. Vi har flera exempel i vår församling på familjer där den ena parten kommer från pingströrelsen och är troendedöpt och den andra parten kommer från en annan kyrkotradition där man praktiserar barndop. Eftersom dessa personer själva uppfattar sig som redan döpta vill de inte döpa om sig och det kan vi ha respekt för.

Vår önskan är att dessa familjer ska kunna vara medlemmar i samma församling – i vår församling – och därför föreslår vi att stadgarna revideras. Medefjord uppfattar vårt förslag som ogenomtänkt, men det är det verkligen inte. Vi har noggrant mejslat fram en formulering som gör att vi inte behöver ta ställning till barndopet som sådant, men ändå kan välkomna dessa syskon som medlemmar i vår församling. På detta sätt kan vi fortsatt frimodigt förkunna troendedopet och erbjuda var och en som vill att döpas med de troendes dop.

Fredrik Wenell resonerade förtjänstfullt kring detta på ledarplats i Dagen den 13 oktober. Vi uppskattar att han satt sig in i det aktuella förslaget och uppfattar att han förstått intentionen bakom våra formuleringar. Vi vill stå upp för vår egen övertygelse samtidigt som vi ödmjukt respekterar andras övertygelser och generöst öppnar vår gemenskap för fler.

Fler artiklar för dig