Vad är vetenskaplig grund, Skolverket?

Lever Skolverket upp till religiös likabehandling i kursplanen i ämnet biologi i grundskolan? Den frågan ställer Lennart Holmbom, apropå kritik av en enskild skola.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I december riktade Skolinspektionen - utifrån rådande kursplan i ämnet biologi - kritik mot Malmbäcks skola utanför Nässjö för att de, utifrån föräldrars önskemål, velat diskutera vissa delar av evolutionsläran ur skapelseperspektiv. Skolinspektionens motivation för detta var: ”en sådan jämförelse ska utgå från vetenskapliga grunder”. Jag är ingen expert i ämnet. Jag har dock läst ett antal böcker och tror mig förstå de föräldrar som skulle vilja föra ett sådant samtal. Detta utifrån veteskaplig grund.

Evolutionsläran kan delas in i mikroevolution och makroevolution. I grova drag betyder mikroevolution utveckling inom grupper (grovt sett arter) utifrån befintlig DNA. Här finns det naturliga urvalet. Darwins ”the fittest survives” betyder att ”the fittest” redan finns. Här finns vidare mutationer, genetisk drift, bakteriers anpassning och så vidare. Detta tror jag alla är helt överens om vilar på vetenskaplig grund.

Det är gällande makroevolutionen, det vill säga utveckling över artnivå, det kan vara svårt att se att kunskapen vilar på vetenskaplig grund. I makroevolutionen finns utvecklande av kvalitativt nytt genetiskt material och därmed nya organ och nya arter. Ett försök man gett till förklaring av makroevolutionen är att den är mikroevolution över mycket lång tid. Dock har man inte hittat fossila kvarlämningar på de mellanformer som då skulle ha uppstått. Inte heller går det att se att man har visat hur en eventuell ”språngvis utveckling” av arter har gått till. Den genetiska koden verkar för komplex för att slumpen skulle kunna muterat fram stora och kvalitativa förändringar av DNA? Dessutom verkar arterna, enligt de fossila kvarlämningarna, inte ha förändrats drastiskt över tid. Molekylär evolution verkar i nuläget inte heller kunna ge en vetenskapligt hållbar förklaring till livets uppkomst.

Nu några korta exempel på vad man vet om den enkla cellen idag – (från ”Guds dödgrävare” av John Lennox);

”En E.coli-bakteries DNA är omkring fyra miljoner bokstäver långt”

”Till och med minsta bakteriecell som väger mindre än en biljondels gram, är en veritabel fabrik i mikrominiatyrformat vilken innehåller tusentals noggrant utarbetade delar som tillsammans bildar invecklade molekylära maskiner. Dessa maskiner består av sammanlagt 100 000 miljoner atomer och är långt mer komplicerade än någon maskin byggd av människohand.”

”Biokemisten Michael Behe, ger ett exempel på den lilla syradrivna motor (upptäckt 1973) som driver bakterieflagellen – en propellerliknande anordning som gör att bakterien kan simma i vätska. Denna motor består av ett fyrtiotal delar inklusive rotor, stator, bussningar och drivaxel. Behe menar att om någon av dessa proteindelar saknas, slutar motorn helt att fungera. Motorn är med anda ord ”oreducerbart komplex”. Det innebär, enligt Behe, "att oreducerbart komplexa system omöjligen kan produceras genom ständiga förbättringar av den ursprungliga funktionen.”

En fråga utifrån exemplen ovan som bör kunna besvaras om man säger att makroevolutionen vilar på vetenskaplig grund? ”Hur har den molekylära evolutionen av cellen, med dess komplexa strukturer, gått till utifrån evolutionslärt perspektiv och rådande vetenskap, och vilka relevanta observationer, experiment och/eller beräkningar stöttar detta? Detta i ljuset av oreducerbart komplexa system enligt Behe.”

Om föräldrar i Malmbäck med flera upplever att vetenskapen inte kan ge ett tillfredställande svar på denna och ytterligare några frågor runt makroevolutionen, ser de förmodligen att Skolverket - i egenskap av styrdokumentets författare -  i praktiken har föreskrivit en ateismens skapelseberättelse i den icke-konfessionella grundskolan. ”I begynnelsen skapade Big Bang all död materia på ett sådant sätt att den i sin tur skulle kunna skapa levande materia. När energi, vid ett tillfälle långt senare, tillfördes en blandning av fosfor, ammoniak mm. uppstod den första levande cellen. Cellerna hade en innovativ förmåga att över lång tid skapa successivt högre former av liv, ur ödlan skapades fågeln, ur apan skapades människan och ur människan ….???”

Har makroevolutionen blivit en sanning bara för att mikroevolutionen visat sig vara sann? Jag har inte sett att vetenskapen fört något av stegen i ”den ateistiska skapelseberättelsen” i slutgiltig bevisning idag? Om vi inte funnit vetenskapligt hållbara svar på dessa steg sedan Darwins ”Origin of species” kom ut 1859, tycker jag att ”den ateistiska skapelseberättelsen”, ur religiös likabehandlingssynpunkt, bör hanteras ur skapelseperspektiv i den svenska grundskolan. Detta till dess den är förd i bevis.

Ett tankeväckande citat från förord till nyutgåva av Darwins “Origin of species”; — Professor W. R. Thompson, F.R.S., Introduction to Origin of Species (1956) “…This situation, where scientific men rally to the defense of a doctrine they are unable to define scientifically, much less demonstrate with scientific rigor, attempting to maintain its credit with the public by the suppression of criticism and the elimination of difficulties, is abnormal and unwise in science.”

Jag hoppas vi alla vill ha en skola som har en hög integritet och som vilar på vetenskaplig grund.

Lennart Holmbom, som under 38 år har arbetat som lärare och biträdande rektor i kommunal skola

 

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner