Jubilar

”En viss andel av en frikyrkoförsamling måste brinna för teologi”

Rikard Roitto är bibelforskaren som djupdykt i Efesierbrevet

Nej, man måste inte vara ”teologinörd” eller ens läsa Bibeln för att vara kristen – men i en frikyrka behöver några vara det.
– En viss andel måste brinna för teologi och bibelläsning för att kunna vara en gemenskap som bär frikyrkans idé, säger bibelforskaren Rikard Roitto.

När Rikard Roitto talar om ”teologinördar” räknar han in sig själv. Just nu lägger han sista handen vid en kommentar till Efesierbrevet, till Libris serie Nya testamentets budskap. På Enskilda högskolan Stockholm, EHS, undervisar han i bibelvetenskap och homelitik. Och reser familjen utomlands ska det helst finnas en arkeologisk utgrävning i närheten.

Bibeln fanns med från start för Rikard Roitto. Som barn gick han i Filadelfiakyrkan i Överhörnäs med sin mor, och var scoutledare inom den dåvarande Missionskyrkan.

– Jag trivdes utmärkt när jag växte upp och gick till olika kyrkor med mina vänner. Men att läsa Bibeln från början till slut fick mig att börja tänka och fundera, och där kände jag inte att jag fick några riktigt bra svar.

Valde teologi före teknik

När Rikard valde att läsa teologi efter gymnasiet kom det som en överraskning för många, som förväntat sig att han skulle slå in på en teknisk bana.

– Men jag kände en stark kallelse till det kyrklig sammanhanget, och hade fått ett tilltal som var viktigt för mig, säger han om vägvalet.

Ett skäl till att Rikard valde Lund som studieort var att hans far bodde i Skåne. Platsen visade sig vara en lyckträff på flera sätt. Rikard uppskattade den livaktiga akademiska miljön, engagerade sig i Missionskyrkan och fick just de reflekterande samtal som han längtat efter.

– Jag behövde nya sätt att tänka kring min tro, och det blev väldigt utvecklande år, säger han.

Och det var i Lund han träffade Jennie, som läste till lärare i svenska och religion. De gifte sig 1999, fick tre barn och firar silverbröllop i höst.

Arbetade som pastor

Att familjen hamnade i Linköping berodde på att Rikard fick arbete i en kyrka. Efter att ha tagit ut sin examen i teologi läste han till pastor, och ordinerades för tjänst i Missionskyrkan (numera Equmeniakyrkan). Det blev några roliga år i församlingsarbete innan Rikard insåg att hans förmågor, och kallelse, drog åt ett annat håll.

– Så när jag fick chansen att doktorera i bibelvetenskap vid Linköpings universitet, tog jag den.

Avhandlingen blev en djupdykning i Efesierbrevet och vad det säger om hur de första kristna formade sin sociala och religiösa identitet.

– Jag valde att se på texten i ljuset av det vi vet om hur människor fungerar, i dåtid och i nutid, med hjälp av olika beteendevetenskaper, säger Rikard Roitto.

På det spåret har han sedan fortsatt, vare sig han skrivit om Bergspredikan, om ”teknoteologi” eller om tidiga kristna riter för konfliktlösning.

Många sätt att tolka Bibeln

Det utforskande sättet att närma sig Bibeln kommer också väl till pass i undervisning.

– Präster och pastorer vill veta hur texterna kan användas på ett klokt sätt i vår tid. För samma bibeltext kan utläggas på många olika sätt. Vissa blir destruktiva och andra mer uppbyggliga. Samtidigt gäller det att förhålla sig till texten som kanon, kyrkans rättesnöre.

Så bibelälskare han är, menar Rikard Roitto att det ”i princip går alldeles utmärkt” än i dag att var kristen utan att läsa Bibeln.

Men i en del kristna sammanhang räcker det inte att prästen står för den teologiska kunskapen.

– I frikyrkan, där vi tänker oss att hela gemenskapen är med och bär församlingen, och där man betonar lekmannaengagemanget, måste en viss andel brinna för teologi och bibelläsning. Annars kan man helt enkelt inte vara det slags församling som de flesta frikyrkor vill vara.

---

Fakta: Rickard Roitto

  • Gör: Lektor i Nya testamentet på Enskilda högskolan Stockholm, EHS. Ordinerad pastor i Equmeniakyrkan, och har arbetat som pastor i Karlshamn med omnejd och i Linköping.
  • Aktuell: Fyller 50 år den 22 maj.
  • Familj: Hustrun Jennie och tre barn, 17, 19 och 22 år gamla.
  • Bor: I Linköping.
  • Fritid: Hinderlöpning och resor, gärna till arkeologiska utgrävningar.

---

Fler artiklar för dig