12 april 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Skuldfri

23:e söndagen efter trefaldighet Tema: Förlåtelse utan gräns Gamla testamentet: Jesaja 64:6–9 Epistel: Efesiebrevet 4:29–32 Evangelietext: Matteus 18:21–35 Psaltaren: Psalm 78:35–39

Endast för prenumeranter
Fler artiklar