08 mars 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Att leda bön förpliktigar

För att kunna tillbe Gud i ande och sanning­ krävs det förberedelser.

Endast för prenumeranter

Eleonore Gustafsson

Eleonore Gustafsson är pastor och församlingsplanterare inom Evangeliska frikyrkan och skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar