18 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Älskad och sjungen

En gång höll Anders Frostenson ett föredrag i Lyrestad om psalmdiktning. Vid kaffet efter föredraget frågade en äldre man Anders Frostenson om han var son till den kände psalmdiktaren Frostenson. När Anders förklarade att det var han själv som var psalmdiktaren Frostenson utbrast mannen: ”Det tror jag inte. En psalmdiktare har ju skägg!”.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar