25 februari 2021

En tidning på kristen grundKultur

Varför eller varför inte?

”Jobs ande placerade mig i de drabbades skara, och snart kom inte bara hans kärlek – utan också hans existens – att stå på spel”. Olof Franck, vars son dog i späd ålder, skärskådar sanningskrav och kritisk prövning i förhållande till religion och vetenskap i Kulturens serie Tro och vetande.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar