18 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

From 1700-tals rörelse i ropet igen

En modern och progressiv rörelse, som på många sätt var före sin tid. Så ser många experter i dag på pietismen, särskilt den som utvecklades i Halle i Tyskland. Där finns numera ett centrum för pietismforskning, och den 28 augusti startar den första internationella konferensen för pietismforskning.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar