09 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Ett skåp som ska föra tankarna till himlen

I september får Växjö Domkyrka ett nytt altarskåp signerat glaskonstnären Bertil Vallien. Utsmyckningen som kostar 1,7 miljoner kronor är Svenska kyrkans största enskilda beställning de senaste tio åren. Det nya altarskåpet ska gestalta Kyrkans bild av människans vandring från mörker och kaos till ljus och klarhet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar