17 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

En mans själ står på spel

Längst fram i kyrkan sitter en man i en bur. Det är om honom det hela handlar – kampen mellan det himmelska och det helvetiska i en människas själ. Mysteriespelet i Visby domkyrka har blivit ett återkommande inslag under medeltidsveckan som pågår just nu.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar