15 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Berit tar en risk med nya skivan

Som sångerska har hon jobbat åt både Denniz Pop och Max Martin. Till vardags är hon sångpedagog på Betelseminariet och musikansvarig i Korskyrkan i Stock-holm. Berit Kullberg tar jazzen med sig in i kyrkan och sin tro ut i världen med nya skivan ”Helt för dig”.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar