15 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

”Vi judar kan aldrig visa Gud på bio”

I ”Bortom beit” försöker Jackie Jakubowski redogöra för hur hans judiska bakgrund, men också katolska omgivning, format honom. Att både vara förankrad i den egna traditionen och vara en länk mellan olika traditioner är den bästa garantin mot intolerans och fundamentalism.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar