21 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

En resa i rummet och tanken

”Jag är den jag är” är ett liturgiskt drama om närvaro med text av den norske dramatikern Jon Fosse. Vi befinner oss i Lunds Domkyrka. Men vi gör också en inre resa.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar