13 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Samtalet om Gud kom att handla mer om politik

Internationell politik dominerade samtalet journalisten Annika Hagström hade med pastorerna Stanley Sjöberg och Sten-Gunnar Hedin i samband med Sjung-med-kvällarna i Filadelfiakyrkan, Stockholm – ett samarrangemang mellan Centrumkyrkan och Filadelfiakyrkan.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar