15 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

”Kroppen är viktig ur Guds perspektiv”

Många upplever kroppen som ett fängelse. Eller som ett objekt som måste disciplineras och omformas. Men för Paulus var kroppen ett tempel. Skara stift har gett ut en bok om vägen till försoning med sin kroppslighet.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar