09 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

"Människor och tro"om religion och lidande

När Jesus hänger på korset ser vi kanske den mest kända symbolen för lidandet. Men kristendomen är inte ensam om att bygga mycket av sina religiösa grundföreställningar på lidande och sorg.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar