15 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Hej...

Vilka egenskaper ska en Synergy-stipendiat ha? -Eftersom kreativiteten står i centrum bör man vara kreativ och i någon mån nytänkande. Att ha en vilja att tolka tro och Gud i olika konstnärliga uttryck är också viktigt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar